مهارت های مشاوره- چگونه پاسخ درست را بیابیم

دکتر ایمان حاجی زاده

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.5 ازمجموع 26 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مهارت های مشاوره-چگونه پاسخ درست را بیابیم

مشاهده محتوابستنA
 • به عنوان مدیر پروژه چه کاری باید انجام دهید؟

  رایگان
  نمایش
 • طرح چند مثال برای حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه کارهایی برای خلاقیت در تیم انجام دهید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ایده های گروهی برای حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
54 دقیقه
696فراگیر

مهارت های مشاوره-چگونه پاسخ درست را بیابیم

مشاهده محتوابستنA
 • به عنوان مدیر پروژه چه کاری باید انجام دهید؟

  رایگان
  نمایش
 • طرح چند مثال برای حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چه کارهایی برای خلاقیت در تیم انجام دهید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ایده های گروهی برای حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چکیده ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

به تازگی مشغول انجام پروژه استراتژیک سازمانی هستید و به عنوان مشاور وظیفه بررسی آن به شما محول شده است. برای پیشبرد آن نیاز به نیرو های ماهری دارید و حتی برای ارائه گزارش به بالا دستی دچار مشکل می شوید. برای حل مسائل پیش آمده راه های اشتباه را پیش می روید، می خواهید بفهمید چطور از تیم در حل مسائل پیچیده استفاده کنید؟ یا زمانی که تیم نیاز به خلاقیت دارد چطور خلاقیت را به گروه تزریق کنید؟ مشاور استراتژیک یک شرکت چه کارهایی انجام می دهد؟ شرکتهای بزرگ برای حل مشکلات از چه ترفندهایی بهره می برند؟ Elevator Speech, Team Meeting, Creativity, Questions در این سیمنار تمامی مباحث بالا توسط دکتر ایمان حاجی زاده هدایت و به صورت کامل تشریح می شوند.


دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی تفکر استراتژیک
 3. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ

توضیحات

به تازگی مشغول انجام پروژه استراتژیک سازمانی هستید و به عنوان مشاور وظیفه بررسی آن به شما محول شده است. برای پیشبرد آن نیاز به نیرو های ماهری دارید و حتی برای ارائه گزارش به بالا دستی دچار مشکل می شوید. برای حل مسائل پیش آمده راه های اشتباه را پیش می روید، می خواهید بفهمید چطور از تیم در حل مسائل پیچیده استفاده کنید؟ یا زمانی که تیم نیاز به خلاقیت دارد چطور خلاقیت را به گروه تزریق کنید؟ مشاور استراتژیک یک شرکت چه کارهایی انجام می دهد؟ شرکتهای بزرگ برای حل مشکلات از چه ترفندهایی بهره می برند؟ Elevator Speech, Team Meeting, Creativity, Questions در این سیمنار تمامی مباحث بالا توسط دکتر ایمان حاجی زاده هدایت و به صورت کامل تشریح می شوند.


دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی تفکر استراتژیک
 3. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ