مهارت های مشاوره- چگونه پاسخ درست را بیابیم

امتیاز 4.5 ازمجموع 12 نفر
دکتر ایمان حاجی زاده

مدیریت استراتژیک

به تازگی مشغول انجام پروژه استراتژیک سازمانی هستید و به عنوان مشاور وظیفه بررسی آن به شما محول شده است. برای پیشبرد آن نیاز به نیرو های ماهری دارید و حتی برای ارائه گزارش به بالا دستی دچار مشکل می شوید. برای حل مسائل پیش آمده راه های اشتباه را پیش می روید، می خواهید بفهمید چطور از تیم در حل مسائل پیچیده استفاده کنید؟ یا زمانی که تیم نیاز به خلاقیت دارد چطور خلاقیت را به گروه تزریق کنید؟ مشاور استراتژیک یک شرکت چه کارهایی انجام می دهد؟

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
346فراگیر

مهارت های مشاوره-چگونه پاسخ درست را بیابیم

مشاهده محتوابستنA
 • به عنوان مدیر پروژه چه کاری باید انجام دهید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح چند مثال برای حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کارهایی برای خلاقیت در تیم انجام دهید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایده های گروهی برای حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چکیده ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
به تازگی مشغول انجام پروژه استراتژیک سازمانی هستید و به عنوان مشاور وظیفه بررسی آن به شما محول شده است. برای پیشبرد آن نیاز به نیرو های ماهری دارید و حتی برای ارائه گزارش به بالا دستی دچار مشکل می شوید. برای حل مسائل پیش آمده راه های اشتباه را پیش می روید، می خواهید بفهمید چطور از تیم در حل مسائل پیچیده استفاده کنید؟ یا زمانی که تیم نیاز به خلاقیت دارد چطور خلاقیت را به گروه تزریق کنید؟ مشاور استراتژیک یک شرکت چه کارهایی انجام می دهد؟ شرکتهای بزرگ برای حل مشکلات از چه ترفندهایی بهره می برند؟ Elevator Speech, Team Meeting, Creativity, Questions در این سیمنار تمامی مباحث بالا توسط دکتر ایمان حاجی زاده هدایت و به صورت کامل تشریح می شوند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

مهارت های مشاوره-چگونه پاسخ درست را بیابیم

مشاهده محتوابستنA
 • به عنوان مدیر پروژه چه کاری باید انجام دهید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرح چند مثال برای حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه کارهایی برای خلاقیت در تیم انجام دهید؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ایده های گروهی برای حل مسئله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چکیده ارائه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

به تازگی مشغول انجام پروژه استراتژیک سازمانی هستید و به عنوان مشاور وظیفه بررسی آن به شما محول شده است. برای پیشبرد آن نیاز به نیرو های ماهری دارید و حتی برای ارائه گزارش به بالا دستی دچار مشکل می شوید. برای حل مسائل پیش آمده راه های اشتباه را پیش می روید، می خواهید بفهمید چطور از تیم در حل مسائل پیچیده استفاده کنید؟ یا زمانی که تیم نیاز به خلاقیت دارد چطور خلاقیت را به گروه تزریق کنید؟ مشاور استراتژیک یک شرکت چه کارهایی انجام می دهد؟ شرکتهای بزرگ برای حل مشکلات از چه ترفندهایی بهره می برند؟ Elevator Speech, Team Meeting, Creativity, Questions در این سیمنار تمامی مباحث بالا توسط دکتر ایمان حاجی زاده هدایت و به صورت کامل تشریح می شوند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
پاسخ درست
مهارت های مشاوره