دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت رفتار مصرف کننده

  امتیاز 4.0 ازمجموع 8 نفر
  استاد محمد وکیلی

  بازاریابی و فروش

  آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است.

  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  15جلسه
  16ساعت
  428فراگیر

  مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنA
  • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  • رفتار و مصرف کننده

  • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنB
  • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  • فرهنگ

  • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  • خرده فرهنگ ها

  • آداب معاشرت اجتماعی

  • سن واقعی و سن ادراکی

  • بازاریابی بر اساس جنسیت

  • موقعیت و طبقه بندی

  نقش گروه در رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنC
  • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  • درجه تاثیر گروه های مرجع

  • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  • خرده فرهنگ مصرف کننده

  • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  مسیر نیاز تا مصرف

  مشاهده محتوابستنD
  • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  • پذیرش و اشاعه محصول

  • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  درک و تفسیر پیام

  مشاهده محتوابستنE
  • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  • تعبیر و تفسیر پیام

  • اصل انسداد و تشابه

  • کاربرد اصل ادراک

  نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنF
  • یادگیری

  • شرطی شدن

  • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  • ویژگی های کلی یادگیری

  انگیزش و ارتباط آن با نیاز

  مشاهده محتوابستنG
  • انگیزش- نظریه مازلو

  • انگیزش- نظریه مک گوید

  • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  • انگیزه های شناختی رشد

  • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  • انگیزه های رشد احساسی

  • کشف انگیزه های خرید

  • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  نام تجاری

  مشاهده محتوابستنH
  • شخصیت

  • شخصیت نام تجاری

  • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  نگرش و استراتژِی های بازاریابی

  مشاهده محتوابستنI
  • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  • نگرش و اجزای آن

  • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  • اندازه گیری نگرش

  • استراتژِی تغییر نگرش

  • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  سبک زندگی

  مشاهده محتوابستنJ
  • برداشت از خود

  • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  • سبک زندگی

  تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنA
  • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • فرآیند تصمیم گیری

  • فرآیند تشخیص مساله

  • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  جستجوی اطلاعات

  مشاهده محتوابستنC
  • جمع آوری اطلاعات

  • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

  مشاهده محتوابستنD
  • اول محصول یا فروشگاه

  • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  • ماهیت خریدها

  • فرآیند پس از خرید

  • نارضایتی مصرف کننده

  • دسته بندی مشتریان

  • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنE
  • آزمون نهایی درس

  توضیحات دوره
  آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه ای بر رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنA
  • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  • رفتار و مصرف کننده

  • اصول اولیه در مطالعه رفتار مصرف کننده

  • ارتباط رفتار مصرف کننده با استراتژی های بازاریابی

  • منابع مفید در مباحث رفتار مصرف کننده

  نقش فرهنگ در رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنB
  • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  • فرهنگ

  • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  • خرده فرهنگ ها

  • آداب معاشرت اجتماعی

  • سن واقعی و سن ادراکی

  • بازاریابی بر اساس جنسیت

  • موقعیت و طبقه بندی

  نقش گروه در رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنC
  • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  • درجه تاثیر گروه های مرجع

  • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  • خرده فرهنگ مصرف کننده

  • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  مسیر نیاز تا مصرف

  مشاهده محتوابستنD
  • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  • سروپر مارکت به عنوان کلاس درس

  • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  • پذیرش و اشاعه محصول

  • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  درک و تفسیر پیام

  مشاهده محتوابستنE
  • پیچیدگی های رفتاری مصرف کننده

  • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  • تعبیر و تفسیر پیام

  • اصل انسداد و تشابه

  • کاربرد اصل ادراک

  نقش یادگیری در شکل گیری رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنF
  • یادگیری

  • شرطی شدن

  • عوامل موثر بر قدرت یادگیری

  • ویژگی های کلی یادگیری

  انگیزش و ارتباط آن با نیاز

  مشاهده محتوابستنG
  • انگیزش- نظریه مازلو

  • انگیزش- نظریه مک گوید

  • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  • انگیزه های شناختی رشد

  • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  • انگیزه های رشد احساسی

  • کشف انگیزه های خرید

  • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  نام تجاری

  مشاهده محتوابستنH
  • شخصیت

  • شخصیت نام تجاری

  • ارتباط شعار تبلیغاتی با شخصیت نام تجاری

  نگرش و استراتژِی های بازاریابی

  مشاهده محتوابستنI
  • هیجان و نقش آن در بازاریابی

  • نگرش و اجزای آن

  • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  • اندازه گیری نگرش

  • استراتژِی تغییر نگرش

  • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  سبک زندگی

  مشاهده محتوابستنJ
  • برداشت از خود

  • برداشت از خود در موضع یابی محصول

  • سبک زندگی

  تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار مصرف کننده

  مشاهده محتوابستنA
  • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • فرآیند تصمیم گیری

  • فرآیند تشخیص مساله

  • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  جستجوی اطلاعات

  مشاهده محتوابستنC
  • جمع آوری اطلاعات

  • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

  مشاهده محتوابستنD
  • اول محصول یا فروشگاه

  • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  • ماهیت خریدها

  • فرآیند پس از خرید

  • نارضایتی مصرف کننده

  • دسته بندی مشتریان

  • استراتژی های بازاریابی در راستای وفاداری مشتریان

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنE
  • آزمون نهایی درس

  توضیحات دوره

  آموزش مدیریت رفتار مصرف کننده همراه با گواهینامه آموزشی یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  فروش
  بازاریابی و فروش