50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

رفتار مصرف کننده

استاد محمد وکیلی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.0 ازمجموع 19 نفر
905,000تومان
452,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

رفتار مصرف کننده چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گروه و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

از نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سوپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یادگیری و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انگیزش و نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شخصیت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعار تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خویش در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موقعیت و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماهیت خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وفاداری مشتریان و استراتژی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
905,000تومان
452,500تومان
50%
خرید دوره
15جلسه
9ساعت و 28 دقیقه
575فراگیر

رفتار مصرف کننده چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گروه و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

از نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سوپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یادگیری و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انگیزش و نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شخصیت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعار تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خویش در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موقعیت و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماهیت خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وفاداری مشتریان و استراتژی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

رفتار مصرف کننده

اگر از سطح زندگی روزمره فراتر رویم و خود را در افق بالاتری ببینیم و مقداری عمیق‌تر شویم، سوالات برای ما مطرح می‌شود. چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرایند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می‌توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ پس همه این تصمیم‌گیری‌ها چه چیزی وجود دارد؟ مدیریت رفتار مصرف کننده پشت برده همه این تصمیم گیری‌ها است. دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می‌کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

این دوره به بررسی و درک عمقی از عوامل عملکردی که در انتخاب، خرید، وفاداری، و مدیریت این رفتارها نقش دارند، می‌پردازد. تفهیم و درک مصرف کننده به عنوان قشر مرکزی در تعیین مسیر بازاریابی و پیشبرد فروش بسیار حیاتی است. این دوره مفاهیم را از منظر روان‌شناسی، اجتماعی، و رفتاری بررسی می‌کند تا فهم بهتری از روند تصمیم‌گیری مصرف کننده، انتخاباتش و رویه‌هایی که در این فرایند دخیل هستند، ارائه دهد.

در طول دوره، مطالب گوناگونی از جمله تاثیر برند بر رفتار مشتری، تبلیغات دهان‌به‌دهان، روند و مراحل خرید، تفاوت‌های رفتاری مردان و زنان  و اثر گذاری گروه‌های مرجع در خریداری را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، به مباحثی چون تاثیر اطلاعات بر رفتار خرید، رفتارهای احساسی و انگیزشی مصرف کننده، و استفاده از تکنیک‌های نورومارکتینگ نیز پرداخته می‌شود.

این دوره با تأکید بر آشنایی شما با الگوها و عواملی که در تصمیم‌گیری مصرف کننده نقش دارند، تلاش می‌کند تا شما را برای بهره‌برداری بهینه از این دانش در زمینه‌های مختلف بازاریابی، فروش، و مدیریت، آماده سازد.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر محمد وکیلی ارائه شده است:

 • رفتار مصرف کننده: تشریح و نحوه شکل‌گیری
 • فرهنگ، ارزش‌های فرهنگی و تأثیر آنها بر رفتار مصرف کننده
 • گروه‌ها و تأثیر آنها بر تصمیمات مصرفی
 • فرآیند تصمیم‌گیری و خرید مصرف‌کننده: از نیاز تا مصرف
 • پیام‌دهی و تأثیرات آن بر رفتار مصرفی
 • یادگیری، انگیزش و تأثیرات آن بر تصمیمات مصرفی
 • موقعیت و عوامل محیطی در رفتار مصرف کننده
 • رضایت و وفاداری مشتریان: تأثیر رفتار پس از خرید
 • تأثیر ویژگی‌های مصرف‌کننده در انتخاب مراکز خرید و محصولات
 • فرآیند دسته‌بندی و وفاداری مشتریان: استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتریان


پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،


توضیحات

رفتار مصرف کننده

اگر از سطح زندگی روزمره فراتر رویم و خود را در افق بالاتری ببینیم و مقداری عمیق‌تر شویم، سوالات برای ما مطرح می‌شود. چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرایند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می‌توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ پس همه این تصمیم‌گیری‌ها چه چیزی وجود دارد؟ مدیریت رفتار مصرف کننده پشت برده همه این تصمیم گیری‌ها است. دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می‌کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

این دوره به بررسی و درک عمقی از عوامل عملکردی که در انتخاب، خرید، وفاداری، و مدیریت این رفتارها نقش دارند، می‌پردازد. تفهیم و درک مصرف کننده به عنوان قشر مرکزی در تعیین مسیر بازاریابی و پیشبرد فروش بسیار حیاتی است. این دوره مفاهیم را از منظر روان‌شناسی، اجتماعی، و رفتاری بررسی می‌کند تا فهم بهتری از روند تصمیم‌گیری مصرف کننده، انتخاباتش و رویه‌هایی که در این فرایند دخیل هستند، ارائه دهد.

در طول دوره، مطالب گوناگونی از جمله تاثیر برند بر رفتار مشتری، تبلیغات دهان‌به‌دهان، روند و مراحل خرید، تفاوت‌های رفتاری مردان و زنان  و اثر گذاری گروه‌های مرجع در خریداری را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، به مباحثی چون تاثیر اطلاعات بر رفتار خرید، رفتارهای احساسی و انگیزشی مصرف کننده، و استفاده از تکنیک‌های نورومارکتینگ نیز پرداخته می‌شود.

این دوره با تأکید بر آشنایی شما با الگوها و عواملی که در تصمیم‌گیری مصرف کننده نقش دارند، تلاش می‌کند تا شما را برای بهره‌برداری بهینه از این دانش در زمینه‌های مختلف بازاریابی، فروش، و مدیریت، آماده سازد.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر محمد وکیلی ارائه شده است:

 • رفتار مصرف کننده: تشریح و نحوه شکل‌گیری
 • فرهنگ، ارزش‌های فرهنگی و تأثیر آنها بر رفتار مصرف کننده
 • گروه‌ها و تأثیر آنها بر تصمیمات مصرفی
 • فرآیند تصمیم‌گیری و خرید مصرف‌کننده: از نیاز تا مصرف
 • پیام‌دهی و تأثیرات آن بر رفتار مصرفی
 • یادگیری، انگیزش و تأثیرات آن بر تصمیمات مصرفی
 • موقعیت و عوامل محیطی در رفتار مصرف کننده
 • رضایت و وفاداری مشتریان: تأثیر رفتار پس از خرید
 • تأثیر ویژگی‌های مصرف‌کننده در انتخاب مراکز خرید و محصولات
 • فرآیند دسته‌بندی و وفاداری مشتریان: استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتریان


پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،