ارتقاء تصمیم گیری تیمی

امتیاز 4.4 ازمجموع 16 نفر
دکتر گلچهره سهراب

مدیریت استراتژیک

آیا تصمیمات گروهی بهتر است یا فردی؟ همه ی ما به قدرت کار گروهی در هر کاری پی برده ایم. اگر به اطراف خودتان با دقت بیشتری نگاه کنید پشت هر کار و تصمیم بزرگ گروهی متعهد و قوی میبینید: برترین برندها، بزرگترین کارخانجات و بهترین رستورانها .. همه و همه با گروه های مدیریتی قوی پیش می روند. همه گروه ها برای پیشرفت کارشان نیاز به تصمیم گیری اصولی دارند.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
417فراگیر

ارتقاء تصمیم گیری تیمی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا تصمیمات تیمی بهتر است یا خیر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • اشتباهات تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نمودار رفتار یک تیم در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
آیا تصمیمات گروهی بهتر است یا فردی؟ همه ی ما به قدرت کار گروهی در هر کاری پی برده ایم. اگر به اطراف خودتان با دقت بیشتری نگاه کنید پشت هر کار و تصمیم بزرگ گروهی متعهد و قوی میبینید: برترین برندها، بزرگترین کارخانجات و بهترین رستورانها .. همه و همه با گروه های مدیریتی قوی پیش می روند. همه گروه ها برای پیشرفت کارشان نیاز به تصمیم گیری اصولی دارند. به نظر شما راه حل های تصمیم گیری اصولی چیست؟ آیا گروه دچار اشتباهات تصمیم گیری می شود؟ هر تیمی نیازمند یک رهبر قوی است، اگر شما رهبر اصلی هر تیمی باشید چه راه حل هایی برای جلوگیری از اشتباهات در تصمیم گیری دارید؟ در این سخنرانی دکتر گلچهره سهراب به تمامی سوالات شما در خصوص تصمیم گیری در تیم ها و راهکارهای موثر پاسخ می دهد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء تصمیم گیری تیمی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا تصمیمات تیمی بهتر است یا خیر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • اشتباهات تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نمودار رفتار یک تیم در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

آیا تصمیمات گروهی بهتر است یا فردی؟ همه ی ما به قدرت کار گروهی در هر کاری پی برده ایم. اگر به اطراف خودتان با دقت بیشتری نگاه کنید پشت هر کار و تصمیم بزرگ گروهی متعهد و قوی میبینید: برترین برندها، بزرگترین کارخانجات و بهترین رستورانها .. همه و همه با گروه های مدیریتی قوی پیش می روند. همه گروه ها برای پیشرفت کارشان نیاز به تصمیم گیری اصولی دارند. به نظر شما راه حل های تصمیم گیری اصولی چیست؟ آیا گروه دچار اشتباهات تصمیم گیری می شود؟ هر تیمی نیازمند یک رهبر قوی است، اگر شما رهبر اصلی هر تیمی باشید چه راه حل هایی برای جلوگیری از اشتباهات در تصمیم گیری دارید؟ در این سخنرانی دکتر گلچهره سهراب به تمامی سوالات شما در خصوص تصمیم گیری در تیم ها و راهکارهای موثر پاسخ می دهد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
تصمیم گیری
تصمیم گیری تیمی
استراتژیک