ارتقاء تصمیم گیری تیمی

دکتر گلچهره سهراب

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.3 ازمجموع 46 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارتقاء تصمیم گیری تیمی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا تصمیمات تیمی بهتر است یا خیر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اشتباهات تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نمودار رفتار یک تیم در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
29 دقیقه
804فراگیر

ارتقاء تصمیم گیری تیمی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا تصمیمات تیمی بهتر است یا خیر؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • اشتباهات تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • نمودار رفتار یک تیم در تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • راه حل های تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آیا تصمیمات گروهی بهتر است یا فردی؟ همه ی ما به قدرت کار گروهی در هر کاری پی برده ایم. اگر به اطراف خودتان با دقت بیشتری نگاه کنید پشت هر کار و تصمیم بزرگ گروهی متعهد و قوی میبینید: برترین برندها، بزرگترین کارخانجات و بهترین رستورانها .. همه و همه با گروه های مدیریتی قوی پیش می روند. همه گروه ها برای پیشرفت کارشان نیاز به تصمیم گیری اصولی دارند. به نظر شما راه حل های تصمیم گیری اصولی چیست؟ آیا گروه دچار اشتباهات تصمیم گیری می شود؟ هر تیمی نیازمند یک رهبر قوی است، اگر شما رهبر اصلی هر تیمی باشید چه راه حل هایی برای جلوگیری از اشتباهات در تصمیم گیری دارید؟ در این سخنرانی دکتر گلچهره سهراب به تمامی سوالات شما در خصوص تصمیم گیری در تیم ها و راهکارهای موثر پاسخ می دهد.


دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی تفکر استراتژیک
 3. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ

توضیحات

آیا تصمیمات گروهی بهتر است یا فردی؟ همه ی ما به قدرت کار گروهی در هر کاری پی برده ایم. اگر به اطراف خودتان با دقت بیشتری نگاه کنید پشت هر کار و تصمیم بزرگ گروهی متعهد و قوی میبینید: برترین برندها، بزرگترین کارخانجات و بهترین رستورانها .. همه و همه با گروه های مدیریتی قوی پیش می روند. همه گروه ها برای پیشرفت کارشان نیاز به تصمیم گیری اصولی دارند. به نظر شما راه حل های تصمیم گیری اصولی چیست؟ آیا گروه دچار اشتباهات تصمیم گیری می شود؟ هر تیمی نیازمند یک رهبر قوی است، اگر شما رهبر اصلی هر تیمی باشید چه راه حل هایی برای جلوگیری از اشتباهات در تصمیم گیری دارید؟ در این سخنرانی دکتر گلچهره سهراب به تمامی سوالات شما در خصوص تصمیم گیری در تیم ها و راهکارهای موثر پاسخ می دهد.


دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی تفکر استراتژیک
 3. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ