مدیریت تبلیغات

دکتر امیر اخلاصی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.8 ازمجموع 15 نفر
895,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تبلیغات چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزش مجازی مدیریت تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • برند چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی تبلیغ

مشاهده محتوابستنB
 • پیام خلاقانه تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پیام تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 3 مرحله ای تدوین پیام تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی استراتژی تبلیغاتی برندهای ایرانی و خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی رفتار مشتری در بازاریابی و تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ مشتری به پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای تبلیغات

مشاهده محتوابستنC
 • تبلیغات خلاق pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات محیطی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایده پردازی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • گروه ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان سازی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سبک های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن و سبک پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه متن تبلیغات را بنویسیم؟ (کپی رایتینگ)

  رایگان
  نمایش
 • نوشتن متن تبلیغات چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن متن تبلیغات پوستر بروشور یا کاتالوگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی تبلیغات برای تلویزیون و رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرافیک تبلیغات و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی تبلیغات محیطی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات تیزری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یکپارچگی و انسجام در تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اجرای تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

مشاهده محتوابستنD
 • ویژگی رسانه های تبلیغاتی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (روزنامه) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (مجله و دیگر نشریات) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (رادیو)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (تلویزیون)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی (بیلبورد بنر پوستر)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های رسانه های تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی رسانه ها

  رایگان
  نمایش
 • نفوذ رسانه های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی روزنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی مجله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تبلیغ در مجلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی دایرکتوری مثل کتاب اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی یا برودکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی انبوه رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
895,000تومان
خرید دوره
4جلسه
9ساعت و 40 دقیقه
268فراگیر

تبلیغات چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزش مجازی مدیریت تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • برند چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی تبلیغ

مشاهده محتوابستنB
 • پیام خلاقانه تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پیام تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 3 مرحله ای تدوین پیام تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی استراتژی تبلیغاتی برندهای ایرانی و خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی رفتار مشتری در بازاریابی و تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ مشتری به پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای تبلیغات

مشاهده محتوابستنC
 • تبلیغات خلاق pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات محیطی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایده پردازی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • گروه ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان سازی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سبک های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن و سبک پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه متن تبلیغات را بنویسیم؟ (کپی رایتینگ)

  رایگان
  نمایش
 • نوشتن متن تبلیغات چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن متن تبلیغات پوستر بروشور یا کاتالوگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی تبلیغات برای تلویزیون و رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرافیک تبلیغات و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی تبلیغات محیطی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات تیزری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یکپارچگی و انسجام در تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اجرای تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

مشاهده محتوابستنD
 • ویژگی رسانه های تبلیغاتی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (روزنامه) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (مجله و دیگر نشریات) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (رادیو)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (تلویزیون)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی (بیلبورد بنر پوستر)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های رسانه های تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی رسانه ها

  رایگان
  نمایش
 • نفوذ رسانه های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی روزنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی مجله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تبلیغ در مجلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی دایرکتوری مثل کتاب اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی یا برودکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی انبوه رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت تبلیغات، دکتر امیر اخلاصی

تبلیغات چگونه در دنیای اینترنتی امروز به کمک کسب و کارها می‌آید؟ تبلیغات به کسب و کارها امکان می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های جذاب، نه تنها آگاهی مشتریان را افزایش دهند بلکه مشتریان جدید را جذب نمایند. استفاده از تبلیغات خلاقانه و موثر نه تنها کمک به بهبود شناخت برند می‌کند بلکه به کمک به ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتریان می‌کند. تبلیغات به افزایش فروش و درآمد کمک می‌کنند و تاثیر بسزایی در ارتقاء ارتباطات با مشتریان، رقابت و تقویت ارتباط کسب و کار با بازار هدف دارد.

با تمرکز بر ارسال پیام‌های مناسب و جذاب، تبلیغات نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت کسب و کارها ایفا می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که در بازار رقابتی موفقیت آمیز عمل کنند و به عنوان یک برند قوی و جذاب شناخته شوند.

دوره مدیریت تبلیغات به شما امکان می‌دهد تا به عنوان یک متخصص تبلیغات، با انواع روش‌ها و استراتژی‌های تبلیغ و ترویج محصولات آشنا شوید. این دوره اهمیت ایجاد تصویر مناسب از برند، جذب مشتریان و افزایش فروش را به شما آموزش می‌دهد.

در این دوره، ابتدا به خلق و راهبری کمپین‌های تبلیغاتی موثر و خلاق پرداخته می‌شود. همچنین استراتژی‌های مختلف تبلیغی و ترویجی، ایده‌پردازی برند، و شناخت انواع رسانه‌ها و نحوه تبلیغات نیز موضوع و محوریت اصلی دوره خواهد بود.

یکی از نکات اصلی که این دوره را متمایز می‌کند، بحث جول محور برند است. شرحی دقیق در مورد ادراک از برند، ارتباط با بازار، حس برند، پیام برند و چگونگی ساخت استراتژی پیام تبلیغاتی ارائه می‌شود. علاوه بر این، در دوره به اهمیت بینش مشتری، روش‌های پیدا کردن آن و ارتقاء مفهوم USP (پیشنهاد استثنایی فروش) پرداخته می‌شود.

مسیر آگاهی‌رسانی به مشتری، تاثیرگذاری در ذهن مشتری و تغییر رفتار مشتری نیز از دیگر مباحثی است که در دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. چگونگی استفاده از عکس و متن در تبلیغات چاپی و محیطی، انواع سبک‌های تبلیغاتی و لحن‌های پیام برند نیز در دوره به دقت بحث می‌شوند.

در پایان، مواردی مانند اجزای یک نوشته تبلیغاتی، تفاوت متن تبلیغ در رسانه‌های چاپی و دیگر رسانه‌ها، نکات حیاتی برای تبلیغات یادماندنی، انسجام در تبلیغات و بررسی استراتژی‌های روانی فروش نیز به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، رسانه‌های تبلیغاتی کلان و ویژگی‌ها و عوامل تاثیرگذاری در هرکدام از آنها، نیز جزو مباحث دوره خواهد بود.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر محمدرضا انصاری ارائه شده است:

 • تبلیغات چیست؟

در این بخش، تعریف و مفهوم تبلیغات به عنوان یک ابزار کلان بازاریابی بررسی می‌شود. مفاهیم اصلی مانند برند، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، و اهمیت تبلیغات خلاق نیز مورد بحث قرار می‌گیرند.

 • تدوین استراتژی تبلیغ

در این سرفصل، روش‌ها و مراحل تدوین استراتژی تبلیغ برای جذب مخاطبان و افزایش فروش مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعاتی چون پیام‌دهی خلاقانه، انتخاب استراتژی‌های تبلیغاتی، اجرای پیام‌های تبلیغاتی در محیط‌های مختلف، و بررسی استراتژی‌های موفق برند‌ها مورد بحث واقع می‌شوند. همچنین، نکاتی در مورد نوشتن متن تبلیغاتی، انتخاب رسانه‌های تبلیغاتی و اجرای تبلیغات تیزری نیز در این بخش بررسی می‌شوند.

 • اجرای تبلیغات

این بخش به جزئیات اجرای تبلیغات، ایده‌پردازی و استفاده از اجزا مختلف در تبلیغات خلاقانه می‌پردازد. مواردی چون گروه ایده‌پردازی، نقش اجزا در اجرای پیام تبلیغاتی، و انواع سبک‌های تبلیغاتی از جمله مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 • رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

در این بخش، ویژگی‌ها و تأثیرات مختلف رسانه‌های تبلیغاتی از جمله رسانه‌های چاپی (روزنامه و مجله)، رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون)، و رسانه‌های محیطی (بیلبورد و بنر) بررسی می‌شود. همچنین، اهمیت و نقش نفوذ رسانه و عوامل موثر در انتخاب رسانه‌ها نیز در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.


:پیش نیاز این دوره آموزش انلاین:هم نیاز این دوره آموزش انلاین

توضیحات

مدیریت تبلیغات، دکتر امیر اخلاصی

تبلیغات چگونه در دنیای اینترنتی امروز به کمک کسب و کارها می‌آید؟ تبلیغات به کسب و کارها امکان می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های جذاب، نه تنها آگاهی مشتریان را افزایش دهند بلکه مشتریان جدید را جذب نمایند. استفاده از تبلیغات خلاقانه و موثر نه تنها کمک به بهبود شناخت برند می‌کند بلکه به کمک به ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتریان می‌کند. تبلیغات به افزایش فروش و درآمد کمک می‌کنند و تاثیر بسزایی در ارتقاء ارتباطات با مشتریان، رقابت و تقویت ارتباط کسب و کار با بازار هدف دارد.

با تمرکز بر ارسال پیام‌های مناسب و جذاب، تبلیغات نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت کسب و کارها ایفا می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که در بازار رقابتی موفقیت آمیز عمل کنند و به عنوان یک برند قوی و جذاب شناخته شوند.

دوره مدیریت تبلیغات به شما امکان می‌دهد تا به عنوان یک متخصص تبلیغات، با انواع روش‌ها و استراتژی‌های تبلیغ و ترویج محصولات آشنا شوید. این دوره اهمیت ایجاد تصویر مناسب از برند، جذب مشتریان و افزایش فروش را به شما آموزش می‌دهد.

در این دوره، ابتدا به خلق و راهبری کمپین‌های تبلیغاتی موثر و خلاق پرداخته می‌شود. همچنین استراتژی‌های مختلف تبلیغی و ترویجی، ایده‌پردازی برند، و شناخت انواع رسانه‌ها و نحوه تبلیغات نیز موضوع و محوریت اصلی دوره خواهد بود.

یکی از نکات اصلی که این دوره را متمایز می‌کند، بحث جول محور برند است. شرحی دقیق در مورد ادراک از برند، ارتباط با بازار، حس برند، پیام برند و چگونگی ساخت استراتژی پیام تبلیغاتی ارائه می‌شود. علاوه بر این، در دوره به اهمیت بینش مشتری، روش‌های پیدا کردن آن و ارتقاء مفهوم USP (پیشنهاد استثنایی فروش) پرداخته می‌شود.

مسیر آگاهی‌رسانی به مشتری، تاثیرگذاری در ذهن مشتری و تغییر رفتار مشتری نیز از دیگر مباحثی است که در دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. چگونگی استفاده از عکس و متن در تبلیغات چاپی و محیطی، انواع سبک‌های تبلیغاتی و لحن‌های پیام برند نیز در دوره به دقت بحث می‌شوند.

در پایان، مواردی مانند اجزای یک نوشته تبلیغاتی، تفاوت متن تبلیغ در رسانه‌های چاپی و دیگر رسانه‌ها، نکات حیاتی برای تبلیغات یادماندنی، انسجام در تبلیغات و بررسی استراتژی‌های روانی فروش نیز به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، رسانه‌های تبلیغاتی کلان و ویژگی‌ها و عوامل تاثیرگذاری در هرکدام از آنها، نیز جزو مباحث دوره خواهد بود.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر محمدرضا انصاری ارائه شده است:

 • تبلیغات چیست؟

در این بخش، تعریف و مفهوم تبلیغات به عنوان یک ابزار کلان بازاریابی بررسی می‌شود. مفاهیم اصلی مانند برند، ارتباطات یکپارچه بازاریابی، و اهمیت تبلیغات خلاق نیز مورد بحث قرار می‌گیرند.

 • تدوین استراتژی تبلیغ

در این سرفصل، روش‌ها و مراحل تدوین استراتژی تبلیغ برای جذب مخاطبان و افزایش فروش مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعاتی چون پیام‌دهی خلاقانه، انتخاب استراتژی‌های تبلیغاتی، اجرای پیام‌های تبلیغاتی در محیط‌های مختلف، و بررسی استراتژی‌های موفق برند‌ها مورد بحث واقع می‌شوند. همچنین، نکاتی در مورد نوشتن متن تبلیغاتی، انتخاب رسانه‌های تبلیغاتی و اجرای تبلیغات تیزری نیز در این بخش بررسی می‌شوند.

 • اجرای تبلیغات

این بخش به جزئیات اجرای تبلیغات، ایده‌پردازی و استفاده از اجزا مختلف در تبلیغات خلاقانه می‌پردازد. مواردی چون گروه ایده‌پردازی، نقش اجزا در اجرای پیام تبلیغاتی، و انواع سبک‌های تبلیغاتی از جمله مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 • رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

در این بخش، ویژگی‌ها و تأثیرات مختلف رسانه‌های تبلیغاتی از جمله رسانه‌های چاپی (روزنامه و مجله)، رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون)، و رسانه‌های محیطی (بیلبورد و بنر) بررسی می‌شود. همچنین، اهمیت و نقش نفوذ رسانه و عوامل موثر در انتخاب رسانه‌ها نیز در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.


:پیش نیاز این دوره آموزش انلاین:هم نیاز این دوره آموزش انلاین