فیسبوک، داستان موفقیت

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

دوره الکترونیکی آموزش رشد سریع در صنعت، حفظ و جذب کاربران این سخنرانی توسط Alex Schults و Naomi Gleit از کارمندان تاثیر گذار فیسبوک در دانشگاه استنفورد ارائه شده است. در این دوره کوتاه داستان موفقیت های فیسبوک بعد از تصمیم های مهمی که در زمان توقف رشد فیسبوک اتخاذ شده به اشتراک گذاشته شده است.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
1ساعت
76فراگیر

استراتژی رشد فیسبوک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی رشد در فیسبوک

  رایگان
  نمایش

سخنرانی Naomi gleit (رشد سریع)

مشاهده محتوابستنB
 • رشد سریع (naomi gleit)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حفظ کاربران

مشاهده محتوابستنC
 • حفظ کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سوال و جواب

مشاهده محتوابستنD
 • سوال و جواب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حسابداری رشد مثلث Heatmap

مشاهده محتوابستنE
 • حسابداری رشد مثلث Heatmap

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دوره الکترونیکی آموزش رشد سریع در صنعت، حفظ و جذب کاربران این سخنرانی توسط Alex Schults و Naomi Gleit از کارمندان تاثیر گذار فیسبوک در دانشگاه استنفورد ارائه شده است. در این دوره کوتاه داستان موفقیت های فیسبوک بعد از تصمیم های مهمی که در زمان توقف رشد فیسبوک اتخاذ شده به اشتراک گذاشته شده است. در این دوره شما تجارب شرکت های بزرگی مانند فیسبوک پیرامون استراتژی رشد، رشد چشمگیر، جذب کاربران جدید و حفظ کاربران قدیمی، حسابداری رشد مثلث Heatmap و سوالها و جواب های بسیاری که ممکن است سوال خود شما نیز در آن پاسخ داده باشند فرا می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

استراتژی رشد فیسبوک

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی رشد در فیسبوک

  رایگان
  نمایش

سخنرانی Naomi gleit (رشد سریع)

مشاهده محتوابستنB
 • رشد سریع (naomi gleit)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حفظ کاربران

مشاهده محتوابستنC
 • حفظ کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سوال و جواب

مشاهده محتوابستنD
 • سوال و جواب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حسابداری رشد مثلث Heatmap

مشاهده محتوابستنE
 • حسابداری رشد مثلث Heatmap

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دوره الکترونیکی آموزش رشد سریع در صنعت، حفظ و جذب کاربران این سخنرانی توسط Alex Schults و Naomi Gleit از کارمندان تاثیر گذار فیسبوک در دانشگاه استنفورد ارائه شده است. در این دوره کوتاه داستان موفقیت های فیسبوک بعد از تصمیم های مهمی که در زمان توقف رشد فیسبوک اتخاذ شده به اشتراک گذاشته شده است. در این دوره شما تجارب شرکت های بزرگی مانند فیسبوک پیرامون استراتژی رشد، رشد چشمگیر، جذب کاربران جدید و حفظ کاربران قدیمی، حسابداری رشد مثلث Heatmap و سوالها و جواب های بسیاری که ممکن است سوال خود شما نیز در آن پاسخ داده باشند فرا می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
موفقیت
فیسبوک