دسته‌بندی آموزش‌ها

  ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها

  امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر

  روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید.

  هزینه دوره:19000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 19000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  2جلسه
  1ساعت
  57فراگیر

  روزهای خلاقیت

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • زندگی من، ایجاد دفترهای کاری خلاق

  • کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید

  • مثال مدیریت و ناکامی در کسب و کار

  • فکر کردن مثل یک مدیر، خوب یا بد؟

  • به وجود آوردن ایده های خلاق

  پرسش و پاسخ

  مشاهده محتوابستنB
  • سوال و جواب بخش اول

  • سوال و جواب بخش دوم

  توضیحات دوره
  روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید. این دوره آموزشی در کارگاه تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد انجام شده است. مخاطبان دوره: مدیران و موسسان تمامی کسب و کارها کارمندان و مدیران تبلیغاتی استارتاپ ها و طراحی محصول


  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  روزهای خلاقیت

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • زندگی من، ایجاد دفترهای کاری خلاق

  • کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید

  • مثال مدیریت و ناکامی در کسب و کار

  • فکر کردن مثل یک مدیر، خوب یا بد؟

  • به وجود آوردن ایده های خلاق

  پرسش و پاسخ

  مشاهده محتوابستنB
  • سوال و جواب بخش اول

  • سوال و جواب بخش دوم

  توضیحات دوره

  روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید. این دوره آموزشی در کارگاه تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد انجام شده است. مخاطبان دوره: مدیران و موسسان تمامی کسب و کارها کارمندان و مدیران تبلیغاتی استارتاپ ها و طراحی محصول


  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کسب و کار
  آموزش کسب و کار
  آموزش استارتاپ
  استارتاپ
  کسب‌وکار
  خلاقیت