ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر

روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
1ساعت
60فراگیر

روزهای خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • زندگی من، ایجاد دفترهای کاری خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال مدیریت و ناکامی در کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فکر کردن مثل یک مدیر، خوب یا بد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • به وجود آوردن ایده های خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنB
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید. این دوره آموزشی در کارگاه تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد انجام شده است. مخاطبان دوره: مدیران و موسسان تمامی کسب و کارها کارمندان و مدیران تبلیغاتی استارتاپ ها و طراحی محصول


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

روزهای خلاقیت

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • زندگی من، ایجاد دفترهای کاری خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال مدیریت و ناکامی در کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فکر کردن مثل یک مدیر، خوب یا بد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • به وجود آوردن ایده های خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنB
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

روند ایجاد خلاقیت در استارتاپ ها نحوه مدیریت و ناکامی در کسب و کار چطور مانند یک مدیر خوب یا بد فکر کنیم به وجود آمدن ایده های خلاق بن چسنات درباره زندگی و نحوه رسیدن به خلاقیت از تجارب کاری تا تحصیلاتش در دانشگاه های مختلف می گوید. این دوره آموزشی در کارگاه تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد انجام شده است. مخاطبان دوره: مدیران و موسسان تمامی کسب و کارها کارمندان و مدیران تبلیغاتی استارتاپ ها و طراحی محصول


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
کسب‌وکار
خلاقیت