خلق محصول خوب و ماندگار

امتیاز 3.5 ازمجموع 2 نفر

فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
108فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده خوبی داریم حالا باید چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه حل هایی برای رفع مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی بخش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید محصول ماندگار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضع خود را مشخص کنید

  رایگان
  نمایش
 • متقاعد کردن کاربران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

رسیدن به 100 ها کاربر جدید

مشاهده محتوابستنB
 • بازخورد (ایجاد پل ارتباطی)

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • میزان صداقت

  رایگان
  نمایش
 • رسیدن به 100 ها کاربر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پس از ارائه محصول چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رشد و پیشرفت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آنالیز حفظ گروه و هنر چرخش

مشاهده محتوابستنC
 • CLV یا آنالیز حفظ گروه

  رایگان
  نمایش
 • هنر چرخش هسته ی مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید. آدورا چیونگ یکی از موسسان شرکت خدماتی Homejoy تجربیات شخصی و گروهی خود برای موفقیت این شرکت در زمینه ایجاد محصول خوب و ماندگار را به اشتراک گذاشته است. در این ارائه شما با (شناسایی بخش مشتری، تولید محصول ماندگار، بازخورد، ارزیابی، رشد و پیشرفت محصول و بسیاری از دغدغه های کاری برای ایجاد محصول پس از ایده آشنا خواهید شد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده خوبی داریم حالا باید چه کار کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه حل هایی برای رفع مشکلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی بخش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تولید محصول ماندگار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موضع خود را مشخص کنید

  رایگان
  نمایش
 • متقاعد کردن کاربران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

رسیدن به 100 ها کاربر جدید

مشاهده محتوابستنB
 • بازخورد (ایجاد پل ارتباطی)

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • میزان صداقت

  رایگان
  نمایش
 • رسیدن به 100 ها کاربر جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پس از ارائه محصول چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رشد و پیشرفت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آنالیز حفظ گروه و هنر چرخش

مشاهده محتوابستنC
 • CLV یا آنالیز حفظ گروه

  رایگان
  نمایش
 • هنر چرخش هسته ی مرکزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید. آدورا چیونگ یکی از موسسان شرکت خدماتی Homejoy تجربیات شخصی و گروهی خود برای موفقیت این شرکت در زمینه ایجاد محصول خوب و ماندگار را به اشتراک گذاشته است. در این ارائه شما با (شناسایی بخش مشتری، تولید محصول ماندگار، بازخورد، ارزیابی، رشد و پیشرفت محصول و بسیاری از دغدغه های کاری برای ایجاد محصول پس از ایده آشنا خواهید شد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

محصول خوب
خلق محصول
کالای خوب