خلق محصول خوب و ماندگار

امتیاز 3.5 ازمجموع 2 نفر

فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
107فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده خوبی داریم حالا باید چه کار کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راه حل هایی برای رفع مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی بخش مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید محصول ماندگار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موضع خود را مشخص کنید

  رایگان
  نمایش
 • متقاعد کردن کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رسیدن به 100 ها کاربر جدید

مشاهده محتوابستنB
 • بازخورد (ایجاد پل ارتباطی)

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزان صداقت

  رایگان
  نمایش
 • رسیدن به 100 ها کاربر جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پس از ارائه محصول چه کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رشد و پیشرفت محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آنالیز حفظ گروه و هنر چرخش

مشاهده محتوابستنC
 • CLV یا آنالیز حفظ گروه

  رایگان
  نمایش
 • هنر چرخش هسته ی مرکزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید. آدورا چیونگ یکی از موسسان شرکت خدماتی Homejoy تجربیات شخصی و گروهی خود برای موفقیت این شرکت در زمینه ایجاد محصول خوب و ماندگار را به اشتراک گذاشته است. در این ارائه شما با (شناسایی بخش مشتری، تولید محصول ماندگار، بازخورد، ارزیابی، رشد و پیشرفت محصول و بسیاری از دغدغه های کاری برای ایجاد محصول پس از ایده آشنا خواهید شد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده خوبی داریم حالا باید چه کار کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راه حل هایی برای رفع مشکلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی بخش مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید محصول ماندگار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موضع خود را مشخص کنید

  رایگان
  نمایش
 • متقاعد کردن کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

رسیدن به 100 ها کاربر جدید

مشاهده محتوابستنB
 • بازخورد (ایجاد پل ارتباطی)

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میزان صداقت

  رایگان
  نمایش
 • رسیدن به 100 ها کاربر جدید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پس از ارائه محصول چه کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رشد و پیشرفت محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آنالیز حفظ گروه و هنر چرخش

مشاهده محتوابستنC
 • CLV یا آنالیز حفظ گروه

  رایگان
  نمایش
 • هنر چرخش هسته ی مرکزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

فرض کنید اکثر شما ایده های خوبی در سردارید، حالا می خواهید در ارتباط با قدم بعدی و طی کردن مسیر رسیدن به موفقیت اطلاعات کسب کنید. آدورا چیونگ یکی از موسسان شرکت خدماتی Homejoy تجربیات شخصی و گروهی خود برای موفقیت این شرکت در زمینه ایجاد محصول خوب و ماندگار را به اشتراک گذاشته است. در این ارائه شما با (شناسایی بخش مشتری، تولید محصول ماندگار، بازخورد، ارزیابی، رشد و پیشرفت محصول و بسیاری از دغدغه های کاری برای ایجاد محصول پس از ایده آشنا خواهید شد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
محصول خوب
محصول
کالا
خلق محصول