دسته‌بندی آموزش‌ها

  آموزش نرم افزار MSP 2016

  امتیاز 4.0 ازمجموع 11 نفر
  مهندس آتش فراز و رامشانی

  مدیریت پروژه

  يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  11جلسه
  8ساعت
  209فراگیر

  معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره

  • معرفی جلسه اول

  • معرفی نرم افزار

  • معرفی تب ها

  • رویکرد برنامه ریزی

  • تعریف پروژه

  • تعریف تقویم کاری

  • تنظیم تقویم کاری

  • تخصیص تقویم کاری

  • تمرین یک

  • حل تمرین یک

  ساختار شکست کار

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی جلسه دوم

  • نگرش نرم افزار

  • انواع فعالیت ها

  • تعریف فعالیت ها

  • تعریف کدینگ

  • تخصیص کدینگ

  • تمرین دوم

  • حل تمرین دوم

  • حل تمرین سوم

  تعیین توالی و مدت زمان

  مشاهده محتوابستنC
  • معرفی جلسه سوم

  • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  • نمودار شبکه

  • تعیین توالی فعالیت ها

  • تعجیلات و تاخیرات

  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  • تعریف قیود در نرم افزار

  • تعریف ددلاین

  • تعیین زمان فعالیت ها

  • تمرین چهارم

  • حل تمرین چهارم

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • معرفی جلسه چهارم

  • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  • تعریف منابع در نرم افزار

  • تمرین پنجم

  • حل تمرین پنجم

  • تخصیص منابع

  • تخصیص هزینه ثابت

  • تمرین ششم

  • حل تمرین ششم

  • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  تهیه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • معرفی جلسه پنجم

  • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  • تعریف تسطیح منابع

  • روش های مختلف تسطیح

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  • تمرین هفتم

  • حل تمرین هفتم

  مدل زمانبندی

  مشاهده محتوابستنF
  • معرفی جلسه ششم

  • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  • تعریف بیس لاین

  محاسبه پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنG
  • معرفی جلسه هفتم

  • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  • دسته بندی روش های اندازه گیری

  • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  • فاکتور وزنی

  • نمودار های پیشرفت پروژه

  • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنH
  • معرفی جلسه هشتم

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  • محاسبه پیشرفت واقعی

  • محاسبه پیشرفت واقعی2

  • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  • تمرین هشتم

  • حل تمرین هشتم

  • تمرین نهم

  • حل تمرین نهم

  • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  • تمرین دهم

  • حل تمرین دهم قسمت اول

  • حل تمرین دهم قسمت دوم

  • حل تمرین دهم قسمت سوم

  اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنI
  • معرفی جلسه نهم

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • محاسبه پیشرفت واقعی

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  مدیریت ارزش

  مشاهده محتوابستنJ
  • معرفی جلسه دهم

  • مدیریت ارزش کسب شده

  • تمرین یازدهم

  • حل تمرین یازدهم بخش اول

  • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  بکارگیری جداول

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی جلسه یازدهم

  • به کارگیری جداول و نماها

  • سفارشی کردن گانت چارت

  • سفارشی کردن نت وورک

  • سامان دهی اطلاعات

  • استفاده از گزارشات

  • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  توضیحات دوره
  + همراه با گواهينامه آموزشي
  معرفي:
  يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

  در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
  - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
  - نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
  - نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

  مخاطبان دوره:
  - کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره

  • معرفی جلسه اول

  • معرفی نرم افزار

  • معرفی تب ها

  • رویکرد برنامه ریزی

  • تعریف پروژه

  • تعریف تقویم کاری

  • تنظیم تقویم کاری

  • تخصیص تقویم کاری

  • تمرین یک

  • حل تمرین یک

  ساختار شکست کار

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی جلسه دوم

  • نگرش نرم افزار

  • انواع فعالیت ها

  • تعریف فعالیت ها

  • تعریف کدینگ

  • تخصیص کدینگ

  • تمرین دوم

  • حل تمرین دوم

  • حل تمرین سوم

  تعیین توالی و مدت زمان

  مشاهده محتوابستنC
  • معرفی جلسه سوم

  • هدف از تعیین توالی فعالیت ها

  • نمودار شبکه

  • تعیین توالی فعالیت ها

  • تعجیلات و تاخیرات

  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار

  • تعریف قیود در نرم افزار

  • تعریف ددلاین

  • تعیین زمان فعالیت ها

  • تمرین چهارم

  • حل تمرین چهارم

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • معرفی جلسه چهارم

  • انواع منابع از دیدگاه نرم افزار

  • تعریف منابع در نرم افزار

  • تمرین پنجم

  • حل تمرین پنجم

  • تخصیص منابع

  • تخصیص هزینه ثابت

  • تمرین ششم

  • حل تمرین ششم

  • ارتباط بین زمان کار و مقدار

  تهیه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • معرفی جلسه پنجم

  • نمایش مسیر بحرانی پروژه

  • تعریف تسطیح منابع

  • روش های مختلف تسطیح

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت اول

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار قسمت دوم

  • تمرین هفتم

  • حل تمرین هفتم

  مدل زمانبندی

  مشاهده محتوابستنF
  • معرفی جلسه ششم

  • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  • تعریف بیس لاین

  محاسبه پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنG
  • معرفی جلسه هفتم

  • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه

  • دسته بندی روش های اندازه گیری

  • مبانی اندازه گیری بدون توجه به کارکرد منابع

  • فاکتور وزنی

  • نمودار های پیشرفت پروژه

  • مبانی اندازه گیری با توجه به کارکرد منابع

  اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنH
  • معرفی جلسه هشتم

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  • محاسبه پیشرفت واقعی

  • محاسبه پیشرفت واقعی2

  • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  • نحوه تعریف اوزان فعالیت ها

  • نحوه محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای

  • تمرین هشتم

  • حل تمرین هشتم

  • تمرین نهم

  • حل تمرین نهم

  • نحوه محاسبه پیشرفت واقعی

  • ترسیم نمودار پیشرفت واقعی

  • تمرین دهم

  • حل تمرین دهم قسمت اول

  • حل تمرین دهم قسمت دوم

  • حل تمرین دهم قسمت سوم

  اندازه گیری پیشرفت برنامه ای

  مشاهده محتوابستنI
  • معرفی جلسه نهم

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای

  • محاسبه پیشرفت واقعی

  • محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی با روش مدیریت

  • پایش انحراف برنامه زمانبندی

  مدیریت ارزش

  مشاهده محتوابستنJ
  • معرفی جلسه دهم

  • مدیریت ارزش کسب شده

  • تمرین یازدهم

  • حل تمرین یازدهم بخش اول

  • حل تمرین یازدهم بخش دوم

  بکارگیری جداول

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی جلسه یازدهم

  • به کارگیری جداول و نماها

  • سفارشی کردن گانت چارت

  • سفارشی کردن نت وورک

  • سامان دهی اطلاعات

  • استفاده از گزارشات

  • آزمون پایانی نرم افزار MSP 2016

  توضیحات دوره

  + همراه با گواهينامه آموزشي
  معرفي:
  يکي از ابزارهاي پرکاربرد و محبوب در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه، نرم افزار Microsoft Project 2016 يا MSP است. اين دوره آموزشي يک دوره کاملا کاربردي است که نحوه به کارگيري و استفاده از نرم افزار MSP را در محيط واقعي پروژه ها تشريح مي نمايد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.

  در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
  - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه تهيه برنامه زمان بندي مناسب با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه تعريف اوزان فعاليت ها در  نرم افزار MSP
  - نحوه به روز رساني برنامه زمان بندي با استفاده از نرم افزار MSP
  - نحوه محاسبه پيشرفت برنامه اي و واقعي در  نرم افزار MSP
  - نحوه کنترل هزينه ها با استفاده از روش مديريت ارزش کسب در  نرم افزار MSP

  مخاطبان دوره:
  - کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  MSP
  نرم افزار MSP 2016
  MSP 2016