نرم افزار Primavera P6

امتیاز 4.3 ازمجموع 8 نفر
مهندس آتش فراز و رامشانی

مدیریت پروژه

يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است. این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
8ساعت
125فراگیر

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  رایگان
  دانلود
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف Baseline

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفي:
يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
- نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
- نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره

  رایگان
  دانلود
 • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف EPS در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی جلسه دوم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی جلسه چهارم

  رایگان
  نمایش
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل تمرین شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی جلسه پنجم

  رایگان
  نمایش
 • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف Baseline

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی جلسه ششم

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی جلسه هفتم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون دوره پریماورا (P6)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفي:
يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
- نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
- نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
- نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
- نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
- نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
مخاطبان دوره:
- کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
primavera p6
آموزش PRIMAVERA