دسته‌بندی آموزش‌ها

  آموزش نرم افزار Primavera P6

  امتیاز 5.0 ازمجموع 5 نفر
  مهندس آتش فراز و رامشانی

  مدیریت پروژه

  يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است. این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد.

  هزینه دوره:99000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 99000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  7جلسه
  8ساعت
  86فراگیر

  معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره

  • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  • تعریف EPS در نرم افزار P6

  • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  • تمرین شماره 1

  • حل تمرین شماره 1

  • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  • تمرین شماره 2

  • حل تمرین شماره 2

  تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی جلسه دوم

  • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  • تمرین شماره 3

  • حل تمرین شماره 3

  • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنC
  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  • تمرین شماره 4

  • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • معرفی جلسه چهارم

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  • تمرین شماره 5

  • حل تمرین شماره 5

  • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  تهیه برنامه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • معرفی جلسه پنجم

  • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  تعریف Baseline

  مشاهده محتوابستنF
  • معرفی جلسه ششم

  • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

  مشاهده محتوابستنG
  • معرفی جلسه هفتم

  • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  • آزمون دوره پریماورا (P6)

  توضیحات دوره
  معرفي:
  يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
  در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
  - نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
  - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
  - نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
  - نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
  - نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
  مخاطبان دوره:
  - کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی نرم افزار و تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره

  • معرفی جلسه اول و معرفی نرم افزار P6

  • تعریف EPS در نرم افزار P6

  • تعریف پروژه در نرم افزار P6

  • تمرین شماره 1

  • حل تمرین شماره 1

  • تعریف تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  • تخصیص تقویم کاری پروژه در نرم افزار P6

  • تمرین شماره 2

  • حل تمرین شماره 2

  تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنB
  • معرفی جلسه دوم

  • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش اول

  • تعریف WBS در نرم افزار P6 – بخش دوم

  • تمرین شماره 3

  • حل تمرین شماره 3

  • تعریف فعالیت ها در نرم افزار P6

  • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش اول

  • تخصیص فعالیت ها به سطوح WBS- بخش دوم

  • تعریف کد فعالیت ها در نرم افزار P6

  • انواع فعالیت ها از دیدگاه P6

  • تعریف انواع فعالیت ها در نرم افزار P6 و معرفی جلسه سوم

  تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنC
  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش اول

  • تعیین توالی فعالیت ها در نرم افزار P6 –بخش دوم

  • تمرین شماره 4

  • حل تمرین شماره 4- بخش اول

  • حل تمرین شماره 4- بخش دوم

  • حل تمرین شماره 4- بخش سوم

  • تعریف قیدها در نرم افزار P6

  • تعیین زمان فعالیت ها در نرم افزار P6

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • معرفی جلسه چهارم

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش اول

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش دوم

  • تعریف منابع در نرم افزار P6 - بخش سوم

  • تمرین شماره 5

  • حل تمرین شماره 5

  • تخصیص منابع در نرم افزار P6

  تهیه برنامه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • معرفی جلسه پنجم

  • تنظیمات نمایش پروژه در نرم افزارP6

  • تسطیح منابع از دیدگاه نرم افزار P6

  تعریف Baseline

  مشاهده محتوابستنF
  • معرفی جلسه ششم

  • نحوه تعریف Baseline در نرم افزار P6

  مبانی محاسبه پیشرفت پروژه

  مشاهده محتوابستنG
  • معرفی جلسه هفتم

  • محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای زمانی در P6

  • ترسیم نمودار پیشرفت برنامه ای پروژه با کمک نرم افزار P6 و Excel

  • آزمون دوره پریماورا (P6)

  توضیحات دوره

  معرفي:
  يکي از نرم افزارهای مطرح و قدرتمند در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه ها نرم افزار Oracle Primavera P6.15.2 است.  این دوره آموزشی یک دوره کاربردی است که هدف آن آشنایی با مبانی بکارگیری نرم افزار P6 در محیط واقعی پروژه ها می باشد. يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دوره آن است که کليه مباحث تدريس شده بر روي يک پروژه واقعي به عنوان مطالعه موردي پياده سازي شده است.
  در پايان اين دوره ياد مي گيريد:
  - نحوه تعریف EPS و پروژه در نرم افزار P6   
  - نحوه تعريف WBS و فعاليت ها در نرم افزار P6 
  - نحوه تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار P6 
  - نحوه مدیریت منابع در نرم افزار P6 
  - نحوه تهيه برنامه زمان بندي در نرم افزار P6 
  مخاطبان دوره:
  - کارشناسان و مديران فعال در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  Primavera P6
  نرم افزار