دسته‌بندی آموزش‌ها

  طراحی برنامه بازاریابی

  امتیاز 4.0 ازمجموع 15 نفر
  مهندس پیام نورصالحی

  بازاریابی و فروش

  آموزش طراحی برنامه بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی معمولا در بدو تشکیل کسب و کارها به لزوم وجود برنامه بازاریابی توجه زیادی نمی شود و بعد از گذشت چند سالی افزایش سود دغدغه صاحبان کسب و کار می شود.

  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  9جلسه
  16ساعت
  329فراگیر

  لزوم داشتن برنامه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • بازاریابی به چه معناست؟

  • سیستم بازاریابی چیست؟

  • چرا باید برنامه ریزی کنیم؟

  • هدف از تدوین برنامه بازاریابی چیست؟

  • ارزش چیست؟

  • جایگاه و نقش واحد بازاریابی

  • بخش های تشکیل دهنده برنامه بازاریابی

  • مراحل تدوین برنامه بازاریابی

  • جمع بندی این جلسه

  • خود آزمایی

  فرآیند برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم؟

  • روند شکل گیری اهداف در سازمان

  • سلسله مراتب و تعریف اهداف سازمان

  • ابزارهای بازاریابی

  • هدف گذاری

  • خود آزمایی

  ممیزی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • فرآیند ممیزی بازاریابی

  • جایگاه ممیزی بازاریابی

  • ممیزی محیطی بازاریابی

  • ممیزی استراتژی های بازاریابی

  • ممیزی سیستم بازاریابی

  • ممیزی سازمان بازاریابی

  • ممیزی فعالیت های بازاریابی

  • ممیزی اثربخشی بازاریابی

  • خود آزمایی

  بررسی محیط خارجی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنD
  • فایل کاربرگ شماره 1

  • فایل کاربرگ شماره 2

  • جزوه جلسه چهارم

  • مروری بر جلسات گذشته

  • اسکن محیطی

  • ابزارهای آنالیز محیطی

  • محیط کلان - بررسی مدل PESTEL

  • محیط خرد

  • مدل 5 نیروی پورتر

  • کاربرگ شماره 1

  • کاربرگ شماره 2

  • خودآزمایی

  چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی های بازاریابی

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه ششم

  • مقدمه ای بر بررسی تاثیرات نیروهای داخلی

  • تاثیرات محیطی-خارجی

  • رویکرد تولید محور

  • رویکرد محصول محور

  • رویکرد فروش محور

  • رویکرد بازاریابی محور

  • رویکرد بازار محور و واحد بازاریابی

  • ممیزی داخلی و ابزارهای آنالیز

  • مدل MCKINSEY 7S

  • مدل زنجیره ارزش پورتر

  • مدل PLC

  • ماتریس BCG

  • خودآزمایی

  استراتژی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه هفتم

  • مدل STP

  • مراحل STP

  • Scope

  • بخش بندی بازار

  • کاربردهای اصلی بخش بندی

  • رویکردهای مختلف در قبال بخش های مشتری

  • عوامل موثر در بخش بندی

  • بخش بندی B2B

  • ارزش های پیشنهادی

  • نگارش خلاصه ای از بخش بندی

  • خودآزمایی

  ارزیابی جذابیت

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هشتم

  • مروری بر مطالب جلسه قبل

  • تعریف فرآیند هدف گذاری

  • مزایای انتخاب بخش های هدف

  • هدفگذاری و ارزیابی هر یک از بخش ها

  • بررسی عوامل خارجی - بازار

  • بررسی عوامل خارجی - رقابت

  • بررسی عوامل خارجی - عوامل اقتصادی و تکنولوژی

  • بررسی عوامل داخلی - فضای کسب وکار

  • بررسی عوامل داخلی - جایگاه فعلی در بازار

  • بررسی عوامل داخلی - توانمندی های سازمانی

  • بررسی عوامل داخلی - جایگاه اقتصادی و تکنولوژی

  • انتخاب بخش های هدف

  • خودآزمایی

  فرآیند جایگاه سازی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه نهم

  • مروری بر مطالب جلسه قبل

  • فرآیند جایگاه سازی

  • جایگاه سازی و آمیزه بازاریابی

  • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  • رویکردهای جایگاه سازی

  • چطور پیام خود را به مشتری انتقال دهیم

  • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  • خودآزمایی

  پیاده سازی برنامه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه دهم

  • آنالیز SWOT

  • Planning GAP

  • عوامل اجرایی برنامه بازاریابی

  • پیش بینی های کمی و کیفی

  • عوامل موثر در تخمین فروش و روش پیش بینی

  • بودجه ریزی

  • زمانبندی فعالیت ها

  • عوامل شکست برنامه های بازاریابی

  • کاربرگ شماره 3 و 4

  • نظارت و کنترل

  • خودآزمایی

  توضیحات دوره
  آموزش طراحی برنامه بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی معمولا در بدو تشکیل کسب و کارها به لزوم وجود برنامه بازاریابی توجه زیادی نمی شود و بعد از گذشت چند سالی افزایش سود دغدغه صاحبان کسب و کار می شود. طراحی و تدوین برنامه بازاریابی به شما کمک می کند تا بدانید دقیقا چه ارزشی برای مشتری ایجاد می کنید و از چه طریق و چگونه می خواهید به دست مشتری برسانید که در نتیجه انجام این فرآیندها کسب و کار شما رونق خواهد یافت. در این دوره ابزارها و روش هایی برای تحلیل محیط خرد و کلان، انتخاب جامعه هدف مشتریان و جایگاه سازی برند، اسکن محیط و کنترل ساز و کار کسب وکار ارائه می شود. در حین آموزش این راه کارها، مدل های واقعی در قالب کاربرگ مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که به شما در مدل سازی برنامه بازاریابی کسب و کار خودتان کمک بسیاری می کند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا

  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  لزوم داشتن برنامه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • بازاریابی به چه معناست؟

  • سیستم بازاریابی چیست؟

  • چرا باید برنامه ریزی کنیم؟

  • هدف از تدوین برنامه بازاریابی چیست؟

  • ارزش چیست؟

  • جایگاه و نقش واحد بازاریابی

  • بخش های تشکیل دهنده برنامه بازاریابی

  • مراحل تدوین برنامه بازاریابی

  • جمع بندی این جلسه

  • خود آزمایی

  فرآیند برنامه ریزی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم؟

  • روند شکل گیری اهداف در سازمان

  • سلسله مراتب و تعریف اهداف سازمان

  • ابزارهای بازاریابی

  • هدف گذاری

  • خود آزمایی

  ممیزی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • فرآیند ممیزی بازاریابی

  • جایگاه ممیزی بازاریابی

  • ممیزی محیطی بازاریابی

  • ممیزی استراتژی های بازاریابی

  • ممیزی سیستم بازاریابی

  • ممیزی سازمان بازاریابی

  • ممیزی فعالیت های بازاریابی

  • ممیزی اثربخشی بازاریابی

  • خود آزمایی

  بررسی محیط خارجی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنD
  • فایل کاربرگ شماره 1

  • فایل کاربرگ شماره 2

  • جزوه جلسه چهارم

  • مروری بر جلسات گذشته

  • اسکن محیطی

  • ابزارهای آنالیز محیطی

  • محیط کلان - بررسی مدل PESTEL

  • محیط خرد

  • مدل 5 نیروی پورتر

  • کاربرگ شماره 1

  • کاربرگ شماره 2

  • خودآزمایی

  چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی های بازاریابی

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه ششم

  • مقدمه ای بر بررسی تاثیرات نیروهای داخلی

  • تاثیرات محیطی-خارجی

  • رویکرد تولید محور

  • رویکرد محصول محور

  • رویکرد فروش محور

  • رویکرد بازاریابی محور

  • رویکرد بازار محور و واحد بازاریابی

  • ممیزی داخلی و ابزارهای آنالیز

  • مدل MCKINSEY 7S

  • مدل زنجیره ارزش پورتر

  • مدل PLC

  • ماتریس BCG

  • خودآزمایی

  استراتژی بازاریابی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه هفتم

  • مدل STP

  • مراحل STP

  • Scope

  • بخش بندی بازار

  • کاربردهای اصلی بخش بندی

  • رویکردهای مختلف در قبال بخش های مشتری

  • عوامل موثر در بخش بندی

  • بخش بندی B2B

  • ارزش های پیشنهادی

  • نگارش خلاصه ای از بخش بندی

  • خودآزمایی

  ارزیابی جذابیت

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هشتم

  • مروری بر مطالب جلسه قبل

  • تعریف فرآیند هدف گذاری

  • مزایای انتخاب بخش های هدف

  • هدفگذاری و ارزیابی هر یک از بخش ها

  • بررسی عوامل خارجی - بازار

  • بررسی عوامل خارجی - رقابت

  • بررسی عوامل خارجی - عوامل اقتصادی و تکنولوژی

  • بررسی عوامل داخلی - فضای کسب وکار

  • بررسی عوامل داخلی - جایگاه فعلی در بازار

  • بررسی عوامل داخلی - توانمندی های سازمانی

  • بررسی عوامل داخلی - جایگاه اقتصادی و تکنولوژی

  • انتخاب بخش های هدف

  • خودآزمایی

  فرآیند جایگاه سازی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه نهم

  • مروری بر مطالب جلسه قبل

  • فرآیند جایگاه سازی

  • جایگاه سازی و آمیزه بازاریابی

  • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  • رویکردهای جایگاه سازی

  • چطور پیام خود را به مشتری انتقال دهیم

  • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  • خودآزمایی

  پیاده سازی برنامه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه دهم

  • آنالیز SWOT

  • Planning GAP

  • عوامل اجرایی برنامه بازاریابی

  • پیش بینی های کمی و کیفی

  • عوامل موثر در تخمین فروش و روش پیش بینی

  • بودجه ریزی

  • زمانبندی فعالیت ها

  • عوامل شکست برنامه های بازاریابی

  • کاربرگ شماره 3 و 4

  • نظارت و کنترل

  • خودآزمایی

  توضیحات دوره

  آموزش طراحی برنامه بازاریابی همراه با گواهینامه آموزشی معمولا در بدو تشکیل کسب و کارها به لزوم وجود برنامه بازاریابی توجه زیادی نمی شود و بعد از گذشت چند سالی افزایش سود دغدغه صاحبان کسب و کار می شود. طراحی و تدوین برنامه بازاریابی به شما کمک می کند تا بدانید دقیقا چه ارزشی برای مشتری ایجاد می کنید و از چه طریق و چگونه می خواهید به دست مشتری برسانید که در نتیجه انجام این فرآیندها کسب و کار شما رونق خواهد یافت. در این دوره ابزارها و روش هایی برای تحلیل محیط خرد و کلان، انتخاب جامعه هدف مشتریان و جایگاه سازی برند، اسکن محیط و کنترل ساز و کار کسب وکار ارائه می شود. در حین آموزش این راه کارها، مدل های واقعی در قالب کاربرگ مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که به شما در مدل سازی برنامه بازاریابی کسب و کار خودتان کمک بسیاری می کند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا

  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  فروش
  بازاریابی و فروش
  طراحی برنامه بازاریابی