نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا آخر اسفند با کد تخفیف Norouz98

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

امتیاز 4.3 ازمجموع 24 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.

118,000تومان
خرید دوره
118,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
12ساعت
469فراگیر

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع صورت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صورت سود و زیان جامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های سودآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت جاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع صورت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صورت سود و زیان جامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های سودآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت جاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مالی
سرمایه گذاری
سرمایه
تحلیل صورت های مالی