دسته‌بندی آموزش‌ها

  تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  امتیاز 4.0 ازمجموع 24 نفر
  دکتر محمد احمدی

  مالی و سرمایه گذاری

  همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.

  هزینه دوره:118000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 118000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  8جلسه
  12ساعت
  446فراگیر

  آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  • ترازنامه

  • استفاده از اسامی حسابداری

  • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  • انواع صورت های مالی

  آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  • صورت سود و زیان جامع

  ترازنامه

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • درک ترازنامه

  درک صورت سود و زیان

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • درک صورت سود و زیان

  • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  درک صورت گردش وجوه

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • درک صورت گردش وجوه

  • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  • نسبت های مالی

  • نسبت های سودآوری

  • نسبت جاری

  • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  نمونه سوالات

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه نمونه سوالات

  • سوال و پاسخ

  • سوال و پاسخ بخش دوم

  • سوال و پاسخ بخش سوم

  • سوال و پاسخ بخش چهارم

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنH
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  • ترازنامه

  • استفاده از اسامی حسابداری

  • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  • انواع صورت های مالی

  آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  • صورت سود و زیان جامع

  ترازنامه

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • درک ترازنامه

  درک صورت سود و زیان

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • درک صورت سود و زیان

  • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  درک صورت گردش وجوه

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • درک صورت گردش وجوه

  • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  • نسبت های مالی

  • نسبت های سودآوری

  • نسبت جاری

  • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  نمونه سوالات

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه نمونه سوالات

  • سوال و پاسخ

  • سوال و پاسخ بخش دوم

  • سوال و پاسخ بخش سوم

  • سوال و پاسخ بخش چهارم

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنH
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  سیاست مالی
  مالی
  سرمایه گذاری
  سرمایه
  تحلیل صورت های مالی