تجزیه و تحلیل صورت های مالی

امتیاز 4.2 ازمجموع 28 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گزاری

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
12ساعت
506فراگیر

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع صورت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صورت سود و زیان جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت های سودآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت جاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع صورت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • صورت سود و زیان جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت های سودآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت جاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول حسابداری و صورت های مالی - درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی - آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مالی
سرمایه گذاری
سرمایه
تحلیل صورت های مالی