اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
مهندس حمید اسلامیان

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
114فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضوابط عمومی و خصوصی 1

  رایگان
  نمایش
 • ضوابط عمومی و خصوصی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ضوابط خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع کالی به کالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بورس بازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضوابط عمومی و خصوصی 1

  رایگان
  نمایش
 • ضوابط عمومی و خصوصی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ضوابط خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیع کالی به کالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعاله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بورس بازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی ضوابط عمومی و خصوصی قراردهای بازار سرمایه و مسائل مرتبط با بورس بازی از دیدگاه اسلام را می آموزید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مالی و سرمایه گذاری
بازار سرمایه