چطور استارتاپ را اداره کنیم؟

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر

تمام تلاشمان را می کنیم تا یک کسب و کار یا استارتاپ راه بیاندازیم اما وقتی کسب و کارمان راه افتاد تازه می فهمیم فقط قدم اول را برداشته ایم و مشکلات سر راه و نحوه اداره کردن این کسب و کار چالش سخت تر و به مراتب مهمتری است.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
85فراگیر

چگونه عمل کنیم؟

مشاهده محتوابستنA
 • طراحی موتور برای ساخت یک شرکت

  رایگان
  نمایش

ویراستار باشید

مشاهده محتوابستنB
 • ساده کردن

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داشتن صدای با ثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفویض اختیار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویرایش تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگزین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصرار بر تمرکز

مشاهده محتوابستنC
 • تمرکز روی افراد

  رایگان
  نمایش
 • معیارها و شفافیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جفت کردن معیار و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • به دنبال اتفاقات عادی باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنD
 • جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تلاش کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سوال و جواب

مشاهده محتوابستنE
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
تمام تلاشمان را می کنیم تا یک کسب و کار یا استارتاپ راه بیاندازیم اما وقتی کسب و کارمان راه افتاد تازه می فهمیم فقط قدم اول را برداشته ایم و مشکلات سر راه و نحوه اداره کردن این کسب و کار چالش سخت تر و به مراتب مهمتری است. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است کیت رابویس یکی از موفق ترین سرمایه گذاران سیلیکون ولی راه و روش خودش را برای اداره و پیشبرد عملیات اجرایی در کسب و کار به شما ارائه می دهد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

چگونه عمل کنیم؟

مشاهده محتوابستنA
 • طراحی موتور برای ساخت یک شرکت

  رایگان
  نمایش

ویراستار باشید

مشاهده محتوابستنB
 • ساده کردن

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقسیم منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داشتن صدای با ثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفویض اختیار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویرایش تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگزین کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصرار بر تمرکز

مشاهده محتوابستنC
 • تمرکز روی افراد

  رایگان
  نمایش
 • معیارها و شفافیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جفت کردن معیار و شاخص ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • به دنبال اتفاقات عادی باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنD
 • جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تلاش کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سوال و جواب

مشاهده محتوابستنE
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

تمام تلاشمان را می کنیم تا یک کسب و کار یا استارتاپ راه بیاندازیم اما وقتی کسب و کارمان راه افتاد تازه می فهمیم فقط قدم اول را برداشته ایم و مشکلات سر راه و نحوه اداره کردن این کسب و کار چالش سخت تر و به مراتب مهمتری است. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی ها و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است کیت رابویس یکی از موفق ترین سرمایه گذاران سیلیکون ولی راه و روش خودش را برای اداره و پیشبرد عملیات اجرایی در کسب و کار به شما ارائه می دهد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
مدیریت استارتاپ