مدیریت منابع انسانی برای نیروهای بازاریابی و فروش

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر

این کارگاه به جهت ارتقاء مهارت های بینشی، حسی و ارتباطی مدیران بازاریابی و فروش در ارتباط با نیروهای تحت پوشش ایشان طراحی شده است تا در چهار حوزه شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته سالاری و شایسته گماری موفق بوده و سازمان را در رسیدن به چشم انداز یاری کنند.

100,000تومان
خرید دوره
100,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
5ساعت
7فراگیر

قسمت اول

مشاهده محتوابستنA
 • دوران اداره سازمان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی مدل مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت در فضای کار و کسب ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توصیه های مهم برای داشتن محیط کاری دوستدار مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبران موفق کار و کسب در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قسمت دوم

مشاهده محتوابستنB
 • زیان های ناشی از انتخاب نامناسب نیروهای فروش

  رایگان
  نمایش
 • جامعیت نگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی نیروهای انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش بدو خدمت و حین خدمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جبران حقوق و دستمزد نیروهای بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
اهمیت و چگونگی رهبری و مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)  
هدف: 
از انسان هایی که در یک سازمان مشغول به کار هستند به عنوان منابع، ثروت، سرمایه و نیرو ... یاد می شود که تحت هدایت و مدیریت فردی به نام مدیر فعالیت می کنند. اما مسئله اساسی این است که عمدتاً مدیران بازاریابی و فروش فراگیری شان را به مهارت های فنی و تخصصی حوزه خودشان محدود کرده اند و در خصوص چگونگی اداره منابع انسانی کمتر یاد گرفته اند. این کارگاه به جهت ارتقاء مهارت های بینشی، حسی و ارتباطی مدیران بازاریابی و فروش در ارتباط با نیروهای تحت پوشش ایشان طراحی شده است تا در چهار حوزه شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته سالاری و شایسته گماری موفق بوده و سازمان را در رسیدن به چشم انداز یاری کنند.  
محتوا: 
1.نگاهی گذرا از ریاست به مدیریت، رهبری و کوچینگ 2.مدیریت به عنوان مهم ترین اختراع بشریت 
3.تعریف کاربردی مدیریت در فضای کار و کسب ایران 4.نقش مدیران بازاریابی و فروش در توسعه یافتگی نیروها و سازمان 
5.چگونگی پیاده سازی شایسته گزینی در جذب و استخدام با تسلط بر تیپ های شخصیتی، طراحی پرسشنامه و اصول مصاحبه، قانون سه و ... 
6.چگونگی پیاده سازی شایسته پروری با آموزش های شایسته بدو خدمت و حین خدمت، آموزش های آبشاری و مدیریت یادگیری نیروهای بازاریابی و فروش در کنار یاددهی، یادگیری زدایی و پرهیز از یادگیری گریزی 
7.چگونگی پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان در ارتقاء منابع انسانی با روش های نیرویابی درون سازمانی و برون سازمانی 
8.چگونگی پیاده سازی شایسته گماری در چرخش شغلی و همچنین مدیریت خروج نیروها از سازمان 9.چگونگی پیاده سازی تاکتیک و تکنیک در بین منابع انسانی شایسته 
10.چگونگی جبران حقوق و دستمزد (حقوق مناسب، پورسانت، هزینه ماموریت و ...) 
11.چگونگی بهره گیری از ابزارهای چهارگانه سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و دل افزار در مدیریت نیروهای بازاریابی و فروش 
12.چگونگی پیاده سازی فرهنگ شادی بهره ور در سازمان 
13.بیست توصیه کاربردی و برآمده از دل بازار در مدیریت منابع انسانی فعال در حوزه بازاریابی و فروش
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

قسمت اول

مشاهده محتوابستنA
 • دوران اداره سازمان

  رایگان
  نمایش
 • معرفی مدل مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت در فضای کار و کسب ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توصیه های مهم برای داشتن محیط کاری دوستدار مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبران موفق کار و کسب در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قسمت دوم

مشاهده محتوابستنB
 • زیان های ناشی از انتخاب نامناسب نیروهای فروش

  رایگان
  نمایش
 • جامعیت نگری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی نیروهای انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش بدو خدمت و حین خدمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جبران حقوق و دستمزد نیروهای بازاریابی و فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

اهمیت و چگونگی رهبری و مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)  
هدف: 
از انسان هایی که در یک سازمان مشغول به کار هستند به عنوان منابع، ثروت، سرمایه و نیرو ... یاد می شود که تحت هدایت و مدیریت فردی به نام مدیر فعالیت می کنند. اما مسئله اساسی این است که عمدتاً مدیران بازاریابی و فروش فراگیری شان را به مهارت های فنی و تخصصی حوزه خودشان محدود کرده اند و در خصوص چگونگی اداره منابع انسانی کمتر یاد گرفته اند. این کارگاه به جهت ارتقاء مهارت های بینشی، حسی و ارتباطی مدیران بازاریابی و فروش در ارتباط با نیروهای تحت پوشش ایشان طراحی شده است تا در چهار حوزه شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته سالاری و شایسته گماری موفق بوده و سازمان را در رسیدن به چشم انداز یاری کنند.  
محتوا: 
1.نگاهی گذرا از ریاست به مدیریت، رهبری و کوچینگ 2.مدیریت به عنوان مهم ترین اختراع بشریت 
3.تعریف کاربردی مدیریت در فضای کار و کسب ایران 4.نقش مدیران بازاریابی و فروش در توسعه یافتگی نیروها و سازمان 
5.چگونگی پیاده سازی شایسته گزینی در جذب و استخدام با تسلط بر تیپ های شخصیتی، طراحی پرسشنامه و اصول مصاحبه، قانون سه و ... 
6.چگونگی پیاده سازی شایسته پروری با آموزش های شایسته بدو خدمت و حین خدمت، آموزش های آبشاری و مدیریت یادگیری نیروهای بازاریابی و فروش در کنار یاددهی، یادگیری زدایی و پرهیز از یادگیری گریزی 
7.چگونگی پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان در ارتقاء منابع انسانی با روش های نیرویابی درون سازمانی و برون سازمانی 
8.چگونگی پیاده سازی شایسته گماری در چرخش شغلی و همچنین مدیریت خروج نیروها از سازمان 9.چگونگی پیاده سازی تاکتیک و تکنیک در بین منابع انسانی شایسته 
10.چگونگی جبران حقوق و دستمزد (حقوق مناسب، پورسانت، هزینه ماموریت و ...) 
11.چگونگی بهره گیری از ابزارهای چهارگانه سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و دل افزار در مدیریت نیروهای بازاریابی و فروش 
12.چگونگی پیاده سازی فرهنگ شادی بهره ور در سازمان 
13.بیست توصیه کاربردی و برآمده از دل بازار در مدیریت منابع انسانی فعال در حوزه بازاریابی و فروش
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیران بازاریابی و فروش
نیرو بازاریابی و فروش
اموزش بازاریابی