استارتاپ؛ از ایده تا اجرا

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر

(آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
120فراگیر

ایده اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تولید محصول با کیفیت

مشاهده محتوابستنB
 • تولید

  رایگان
  نمایش
 • تولید 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی داستین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انتخاب تیم عالی

مشاهده محتوابستنC
 • سوال و جواب

  رایگان
  نمایش
 • ساخت تیم عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال جواب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای خوب ایده

مشاهده محتوابستنD
 • اجرای عالی ایده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
(آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ایده اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • ایده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تولید محصول با کیفیت

مشاهده محتوابستنB
 • تولید

  رایگان
  نمایش
 • تولید 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی داستین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انتخاب تیم عالی

مشاهده محتوابستنC
 • سوال و جواب

  رایگان
  نمایش
 • ساخت تیم عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال جواب 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای خوب ایده

مشاهده محتوابستنD
 • اجرای عالی ایده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

(آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استارتاپ
ایده
اجرا