دسته‌بندی آموزش‌ها

  استارتاپ؛ از ایده تا اجرا

  امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر

  (آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

  هزینه دوره:19000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 19000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  2ساعت
  114فراگیر

  ایده اولیه

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • ایده

  تولید محصول با کیفیت

  مشاهده محتوابستنB
  • تولید

  • تولید 2

  • سخنرانی داستین

  انتخاب تیم عالی

  مشاهده محتوابستنC
  • سوال و جواب

  • ساخت تیم عالی

  • سوال جواب 2

  اجرای خوب ایده

  مشاهده محتوابستنD
  • اجرای عالی ایده

  توضیحات دوره
  (آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  ایده اولیه

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • ایده

  تولید محصول با کیفیت

  مشاهده محتوابستنB
  • تولید

  • تولید 2

  • سخنرانی داستین

  انتخاب تیم عالی

  مشاهده محتوابستنC
  • سوال و جواب

  • ساخت تیم عالی

  • سوال جواب 2

  اجرای خوب ایده

  مشاهده محتوابستنD
  • اجرای عالی ایده

  توضیحات دوره

  (آموزش اجرایی کردن ایده ها) راه اندازی استارتاپ؛ چالش های از ایده تا اجرا سخنرانی Sam Altman در زمینه اجرای ایده، مشکلات پیش رو، فواید بنیانگذار بودن و نکات عملی کردن ایده با تمرکز بر چهار روش تجربی خودش است، آلتمن در این آموزش درباره ی 1 - ایده عالی 2- تولید محصول عالی 3- استخدام تیم عالی 4- اجرای عالی صحبت می کند و بخشی از سخنرانی هم توسط داستین حول این چالش پیش می رود که اصلا چرا باید ایده ای را به محصول تبدیل کنیم؟

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کسب و کار
  آموزش کسب و کار
  آموزش استارتاپ
  استارتاپ
  ایده
  اجرا