دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول و مبانی مدیریت پروژه

  امتیاز 4.0 ازمجموع 17 نفر
  مهندس مزدک عبائی

  مدیریت پروژه

  آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است.

  هزینه دوره:49000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 49000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  4ساعت
  182فراگیر

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  • معرفی

  • پروژه و ویژگی های آن

  • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  شروع و برنامه ریزی پروژه

  مشاهده محتوابستنB
  • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  • برنامه ریزی در پروژه

  • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  اجرای موفق پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  ارزیابی و خاتمه پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • پایش و کنترل پروژه

  • خاتمه پروژه

  • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  • لیست دوره های pdu

  توضیحات دوره
  آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  • معرفی

  • پروژه و ویژگی های آن

  • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  شروع و برنامه ریزی پروژه

  مشاهده محتوابستنB
  • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  • برنامه ریزی در پروژه

  • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  اجرای موفق پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  ارزیابی و خاتمه پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • پایش و کنترل پروژه

  • خاتمه پروژه

  • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  • لیست دوره های pdu

  توضیحات دوره

  آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مبانی مدیریت پروژه
  اصول و مبانی