اصول و مبانی مدیریت پروژه

امتیاز 4.3 ازمجموع 23 نفر
مهندس مزدک عبائی

مدیریت پروژه

آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
4ساعت
229فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه و ویژگی های آن

  رایگان
  نمایش
 • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع و برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  رایگان
  نمایش
 • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای موفق پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی و خاتمه پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • پایش و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست دوره های pdu

  رایگان
  دانلود
توضیحات دوره
آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه و ویژگی های آن

  رایگان
  نمایش
 • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع و برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  رایگان
  نمایش
 • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای موفق پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی و خاتمه پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • پایش و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست دوره های pdu

  رایگان
  دانلود

توضیحات دوره

آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
اصول و مبانی مدیریت پروژه