اصول و مبانی مدیریت پروژه

امتیاز 4.5 ازمجموع 22 نفر
مهندس مزدک عبائی

مدیریت پروژه

آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
4ساعت
222فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه و ویژگی های آن

  رایگان
  نمایش
 • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع و برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  رایگان
  نمایش
 • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای موفق پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی و خاتمه پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • پایش و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست دوره های pdu

  رایگان
  دانلود
توضیحات دوره
آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کامل اصول مبانی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • پروژه و ویژگی های آن

  رایگان
  نمایش
 • باورهای رایج و تفکر درست در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه روز به مدیریت پروژه و مولفه های موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شروع و برنامه ریزی پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • موفقیت و شکست پروژه و دلایل آنها

  رایگان
  نمایش
 • گام هایی برای مدیریت موفق یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات پروژه و بیانیه محدود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای موفق پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • اجرای پروژه و قوانین بنیادین برای کار در قالب تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت موثر جلسات، اشتراک اطلاعات و تغییرات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حل مسایل و توجه به بهبود مستمر و ممیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ارزیابی و خاتمه پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • پایش و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کانون تلاشها و نکاتی برای موفقیت در پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لیست دوره های pdu

  رایگان
  دانلود

توضیحات دوره

آموزش اصول و مبانی مدیریت پروژه پروژه یک تلاش موقتی با یک شروع و خاتمه مشخص معمولا دارای قید زمانی است. و مدیریت پروژه به تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص گفته می شود. به بیان دیگر مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد. در این دوره کاربردی اصول و مبانی کامل انجام یک پروژه موفق و سرفصل های شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی، خاتمه و نکات مهم برای موفقیت یک پروژه توسط مهندس مزدک عبائی یکی از برترین مدرسان کشور در این حوزه تدریس شده است. مخاطبان دوره: - دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت پروژه - مدیران و مشاوران پروژه های کوچک و بزرگ - علاقه مندان و فعالان در حوزه مدیریت پروژه - دانشجویان MBA و تمامی زیر شاخه های مدیریت

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
اصول و مبانی مدیریت پروژه