دسته‌بندی آموزش‌ها

  استاندارد مدیریت پروژه PRINCE2

  امتیاز 4.0 ازمجموع 3 نفر
  دکتر حاجی یخچالی

  مدیریت پروژه

  prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.

  هزینه دوره:249000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 249000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  32ساعت
  41فراگیر

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی دوره

  • معرفی کامل prince2

  • تعریف پروژه از نگاه PRINCE2

  • مدیریت طرح از منظره PRINCE2

  • تفاوت پروژه و طرح از منظر PRINCE2

  • مدیریت پورتفولیو

  • معرفی چهار وجه PRINCE2

  • اصول PRINCE2

  • تکمیل اصول PRINCE2

  • اصول تکمیلی PRINCE2

  فرآیند های prince 2

  مشاهده محتوابستنB
  • محصولات مدیریتی PRINCE2

  • مضمون سازمان در PRINCE2

  • نقشه فرآیندی PRINCE2

  • فرآیند شروع مقدماتی PRINC2

  • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  • فرآیند شروع پروژه1

  • فرآیند شروع پروژه2

  فعالیت های prince 2

  مشاهده محتوابستنC
  • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  • فرآیند کنترل مرحله

  • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  • فرآیند خاتمه پروژه

  • فرآیند راهبری پروژه

  مضمون های prince 2

  مشاهده محتوابستنD
  • مضمون مورد کسب و کار

  • مضمون کیفیت

  • مضمون برنامه

  • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  • مضمون ریسک

  • مضمون تغییر

  • مضمون پیشرفت

  توضیحات دوره
  prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.
  شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
  - چارچوب prince 2 را درک کنند.
  - همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
  - آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در prince 2
  - آشنایی با مضمون های prince 2
  - چگونگی استفاده از prince 2 در اجرای پروژه ها
  - چگونگی متناسب سازی prince 2 در سازمان
  - آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی prince 2
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی دوره

  • معرفی کامل prince2

  • تعریف پروژه از نگاه PRINCE2

  • مدیریت طرح از منظره PRINCE2

  • تفاوت پروژه و طرح از منظر PRINCE2

  • مدیریت پورتفولیو

  • معرفی چهار وجه PRINCE2

  • اصول PRINCE2

  • تکمیل اصول PRINCE2

  • اصول تکمیلی PRINCE2

  فرآیند های prince 2

  مشاهده محتوابستنB
  • محصولات مدیریتی PRINCE2

  • مضمون سازمان در PRINCE2

  • نقشه فرآیندی PRINCE2

  • فرآیند شروع مقدماتی PRINC2

  • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  • فرآیند شروع پروژه1

  • فرآیند شروع پروژه2

  فعالیت های prince 2

  مشاهده محتوابستنC
  • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  • فرآیند کنترل مرحله

  • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  • فرآیند خاتمه پروژه

  • فرآیند راهبری پروژه

  مضمون های prince 2

  مشاهده محتوابستنD
  • مضمون مورد کسب و کار

  • مضمون کیفیت

  • مضمون برنامه

  • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  • مضمون ریسک

  • مضمون تغییر

  • مضمون پیشرفت

  توضیحات دوره

  prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.
  شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
  - چارچوب prince 2 را درک کنند.
  - همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
  - آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در prince 2
  - آشنایی با مضمون های prince 2
  - چگونگی استفاده از prince 2 در اجرای پروژه ها
  - چگونگی متناسب سازی prince 2 در سازمان
  - آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی prince 2
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  استاندارد مدیریت پروژه
  آموزشPRINCE2
  PRINCE2
  دورۀ Prince 2