استاندارد مدیریت پروژه PRINCE2

امتیاز 3.8 ازمجموع 8 نفر
دکتر حاجی یخچالی

مدیریت پروژه

prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.

319,000تومان
خرید دوره
319,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
32ساعت
66فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کامل prince2

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح از منظره PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح از منظر PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکمیل اصول PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول تکمیلی PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • A-Introduction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • B-PRINCE2-4Com-Introduction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINC2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • A-PRINCE2-PRINCIPLE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.
شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
- چارچوب prince 2 را درک کنند.
- همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
- آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در prince 2
- آشنایی با مضمون های prince 2
- چگونگی استفاده از prince 2 در اجرای پروژه ها
- چگونگی متناسب سازی prince 2 در سازمان
- آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی prince 2
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کامل prince2

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح از منظره PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح از منظر PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکمیل اصول PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول تکمیلی PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • A-Introduction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • B-PRINCE2-4Com-Introduction

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINC2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • A-PRINCE2-PRINCIPLE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

prince 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا prince 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.
شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
- چارچوب prince 2 را درک کنند.
- همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
- آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در prince 2
- آشنایی با مضمون های prince 2
- چگونگی استفاده از prince 2 در اجرای پروژه ها
- چگونگی متناسب سازی prince 2 در سازمان
- آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی prince 2
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
آموزش PRINCE2
استاندارد PRINCE2