50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

استاندارد مدیریت پروژه PRINCE 2

دکتر حاجی یخچالی

مدیریت پروژه

امتیاز 4.1 ازمجموع 31 نفر
1,095,000تومان
547,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه ای بر پرینس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کامل PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت پروژه فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و الگوی موفق بویینگ 777

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح همراه با 2 مثال کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو با مثال از هواپیمای کنکورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی و مثالی از پروژه 2 میلیارد دلاری نفتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت موارد خاص و مثالی از یک پروژه ساختمانی در منطقه ی 22 تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINCٍE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Prince 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,095,000تومان
547,500تومان
50%
خرید دوره
4جلسه
6ساعت و 26 دقیقه
267فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه ای بر پرینس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کامل PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت پروژه فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و الگوی موفق بویینگ 777

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح همراه با 2 مثال کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو با مثال از هواپیمای کنکورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی و مثالی از پروژه 2 میلیارد دلاری نفتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت موارد خاص و مثالی از یک پروژه ساختمانی در منطقه ی 22 تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINCٍE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Prince 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با مدرک آموزشی معتبر

پرینس 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا پرینس 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 4. دوره آموزش نرم افزار msp
 5. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 6. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 7. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 8. دوره آموزشی اصول wbs


شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:

معرفی شرکت دولتی مدیریت پروژه انگلستان و اهدافش

معرفی نسخه های مختلف پرینس 2

معرفی کتاب های مختلف شرکت OGC سازنده پرینس 2

چارچوب پرینس 2 را درک کنند

همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 

آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در پرینس 2

آشنایی با مضمون های prince 2

چگونگی استفاده از پرینس 2 در اجرای پروژه ها

چگونگی متناسب سازی پرینس 2 در سازمان

معرفی آزمون های OGC

آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی پرینس 2


تعریف پروژه از نظر پرینس 2

ویژگی های پروژه از دیدگاه پرینس 2:

 1. تغییر
 2. موقتی بودن
 3. فرا وظیفه ای بودن cross-functional
 4. منحصر به فرد بودن
 5. عدم قطعیت

تمایز بین طرح و پروژه در پرینس 2

تفاوت بین 

 • محصول پروژه output
 • پیامد پروژه outcome
 • منافع پروژه benefit

فرمان پروژه یا project mandate چیست؟

چهار وجه اصلی پرینس 2 

هفت مفهوم پرینس 2

 1. استمرار توجیه کسب و کار

اصول پرینس 2 

 • فراگیر بودن universal
 • خود اعتباری self validating
 • الهام بخش بودن empowering

مدیریت موارد خاص در پرینس 2

هیئت پروژه از چه ارکانی تشکیل شده است؟

 مدیر پروژه از دیدگاه پرینس 2 کیست و چه ویژگی های دارد؟

 پشتیبان مدیریت پروژه چه وظایفی دارد؟

توضیحات

همراه با مدرک آموزشی معتبر

پرینس 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا پرینس 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 4. دوره آموزش نرم افزار msp
 5. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 6. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 7. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 8. دوره آموزشی اصول wbs


شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:

معرفی شرکت دولتی مدیریت پروژه انگلستان و اهدافش

معرفی نسخه های مختلف پرینس 2

معرفی کتاب های مختلف شرکت OGC سازنده پرینس 2

چارچوب پرینس 2 را درک کنند

همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 

آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در پرینس 2

آشنایی با مضمون های prince 2

چگونگی استفاده از پرینس 2 در اجرای پروژه ها

چگونگی متناسب سازی پرینس 2 در سازمان

معرفی آزمون های OGC

آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی پرینس 2


تعریف پروژه از نظر پرینس 2

ویژگی های پروژه از دیدگاه پرینس 2:

 1. تغییر
 2. موقتی بودن
 3. فرا وظیفه ای بودن cross-functional
 4. منحصر به فرد بودن
 5. عدم قطعیت

تمایز بین طرح و پروژه در پرینس 2

تفاوت بین 

 • محصول پروژه output
 • پیامد پروژه outcome
 • منافع پروژه benefit

فرمان پروژه یا project mandate چیست؟

چهار وجه اصلی پرینس 2 

هفت مفهوم پرینس 2

 1. استمرار توجیه کسب و کار

اصول پرینس 2 

 • فراگیر بودن universal
 • خود اعتباری self validating
 • الهام بخش بودن empowering

مدیریت موارد خاص در پرینس 2

هیئت پروژه از چه ارکانی تشکیل شده است؟

 مدیر پروژه از دیدگاه پرینس 2 کیست و چه ویژگی های دارد؟

 پشتیبان مدیریت پروژه چه وظایفی دارد؟