50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

بوم مدل کسب و کار استارتاپ ها

مهندس مهدی علیپور

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 4.4 ازمجموع 69 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تابلوی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • تابلوی مدل کسب و کار چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل بوم کسب و کار چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • طراحی مدل کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

اجزای تابلوی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • بخش مشتریان استارتاپ

  رایگان
  نمایش
 • ارزش پیشنهادی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • کانال ها ارتباطی استارتاپ های با مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ارتباط کسب و کار با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جریان های درآمدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع کلیدی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فعالیت های کلیدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • شرکای کلیدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ساختار هزینه کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جمع بندی و آزمون

مشاهده محتوابستنC
 • جمع بندی و نکات تکمیلی بوم کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • آزمون پایانی بوم مدل کسب و کار

  رایگان
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
3جلسه
58 دقیقه
1598فراگیر

تابلوی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • تابلوی مدل کسب و کار چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • مدل بوم کسب و کار چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • طراحی مدل کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

اجزای تابلوی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • بخش مشتریان استارتاپ

  رایگان
  نمایش
 • ارزش پیشنهادی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • کانال ها ارتباطی استارتاپ های با مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ارتباط کسب و کار با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • جریان های درآمدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع کلیدی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • فعالیت های کلیدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • شرکای کلیدی استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ساختار هزینه کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جمع بندی و آزمون

مشاهده محتوابستنC
 • جمع بندی و نکات تکمیلی بوم کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • آزمون پایانی بوم مدل کسب و کار

  رایگان
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.
دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:
توضیحات

تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.
دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی: