دسته‌بندی آموزش‌ها

  بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

  امتیاز 4.0 ازمجموع 34 نفر
  مهندس مهدی علیپور

  استارتاپ ها

  تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید.

  شروع کنید!
  شروع کنید!
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  3جلسه
  2ساعت
  798فراگیر

  معرفی و مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • تابلوی طراحی مدل کسب و کار چیست؟

  • مقدمه

  • دانلود تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  اجزای تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنB
  • بخش های مشتریان

  • ارزش پیشنهادی

  • کانال ها

  • ارتباط با مشتری

  • جریان های درآمدی

  • منابع کلیدی

  • فعالیت های کلیدی

  • شرکای کلیدی

  • ساختار هزینه

  جمع بندی و آزمون

  مشاهده محتوابستنC
  • جمع بندی و نکات تکمیلی

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.


  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی و مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • تابلوی طراحی مدل کسب و کار چیست؟

  • مقدمه

  • دانلود تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  اجزای تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنB
  • بخش های مشتریان

  • ارزش پیشنهادی

  • کانال ها

  • ارتباط با مشتری

  • جریان های درآمدی

  • منابع کلیدی

  • فعالیت های کلیدی

  • شرکای کلیدی

  • ساختار هزینه

  جمع بندی و آزمون

  مشاهده محتوابستنC
  • جمع بندی و نکات تکمیلی

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.


  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کسب و کار
  مدل کسب و کار