بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

امتیاز 4.5 ازمجموع 40 نفر
مهندس مهدی علیپور

استارتاپ ها

تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
902فراگیر

معرفی و مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • تابلوی طراحی مدل کسب و کار چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دانلود تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

اجزای تابلوی طراحی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • بخش های مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • ارزش پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ارتباط با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جریان های درآمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فعالیت های کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • شرکای کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ساختار هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جمع بندی و آزمون

مشاهده محتوابستنC
 • جمع بندی و نکات تکمیلی

  رایگان
  نمایش
 • آزمون پایانی

  رایگان
توضیحات دوره
تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.


مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی و مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • تابلوی طراحی مدل کسب و کار چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دانلود تابلوی طراحی مدل کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

اجزای تابلوی طراحی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • بخش های مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • ارزش پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ارتباط با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جریان های درآمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • منابع کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فعالیت های کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • شرکای کلیدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ساختار هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جمع بندی و آزمون

مشاهده محتوابستنC
 • جمع بندی و نکات تکمیلی

  رایگان
  نمایش
 • آزمون پایانی

  رایگان

توضیحات دوره

تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) یکی از ابزارهای کاربردی در ایده پردازی و طراحی کسب و کارهاست که به شما کمک می کند در قالب یک زبان مشترک، مفاهیم و عناصر کسب و کارتان را در کنار همدیگر ترسیم کنید. در این دوره شما با تابلوی طراحی مدل کسب و کار آشنا می شوید و می توانید از آن برای طراحی یا تحلیل استارتاپ خود استفاده کنید.


مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدل کسب و کار
استارتاپ ها
طراحی کسب و کار