دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت دانش و درس آموخته ها

  امتیاز 4.0 ازمجموع 12 نفر
  مهندس مجید فراهانی

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.

  هزینه دوره:49000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 49000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  6جلسه
  4ساعت
  408فراگیر

  مقدمه ای بر مدیریت دانش

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مفاهیم پایه ای مدیریت دانش

  • چرا مدیریت درس آموخته ها

  • خود آزمایی

  دانش و مدیریت دانش

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • دانش چیست؟

  • دانش در پروژه

  • دانش در سازمان

  • انواع دانش در سازمان ها

  • روش های تبدیل دانش در سازمان

  • خودآزمایی

  فرآیند درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • یادگیری در سازمان های پروژه محور

  • تعریف مساله

  • درس آموخته های پروژه

  • مدل مدیریت درس آموخته ها

  • شناسایی درس آموخته ها

  • جمع آوری درس آموخته ها

  • ممیزی درس آموخته ها

  • ثبت یا ذخیره درس آموخته ها

  • خودآزمایی

  پخش و به اشتراک گذاری درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • مفهوم پخش و به اشتراک گذاری

  • انواع روش های اشتراک گذاری

  • بهره برداری از دروس آموخته

  • خودآزمایی

  مدل های درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • مدل ممیزی پروژه

  • بازنگری پس از وقوع (Postmortem)

  • حوزه های دانش در PMBOK

  • جایگاه یادگیری در پروژه

  • مدل DOD

  • مدل تکیه بر مدل های موفق پروژه

  • مدل تعالی پرژه - PEM

  • مدل گزارش گیری پس از انجام پروژه

  • مدل مقالات کوچک

  • مدل یادگیری تاریخچه ای

  • مدل درو کردن دانش

  • مدل استاد و شاگردی

  • مدل های بکار رفته توسط BP

  • مدل آموزش توسط کارمندان

  • استاندارد دروس آموخته DOE

  • پایگاه دانش آنلاین

  • خودآزمایی

  چالش های اجرای سیستم مدیریت درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • پاداش

  • اجرای فرآیند مدیریت درس آموخته ها

  • مشکلات پیش رو و راهکارها

  • موانع انتقال دانش

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.”تا حالا چند بار با این مسایل روبرو شده اید و افسوس عدم دسترسی به تجربیات خود در پروژه های قبلی را خورده اید؟ آیا به فکر جمع آوری و مکتوب کردن دانشی که در طی انجام پروژه های زیادی کسب کرده اید، افتاده اید؟ تمام ابزارها و تکنیک هایی که از گذشته تاکنون توسط شرکت های بزرگ و کوچک در حوزه های کاری مختلف جهت مدیریت دانش و درس آموخته های خود بکار برده اند را می توانید در دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها بیاموزید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه ای بر مدیریت دانش

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مفاهیم پایه ای مدیریت دانش

  • چرا مدیریت درس آموخته ها

  • خود آزمایی

  دانش و مدیریت دانش

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • دانش چیست؟

  • دانش در پروژه

  • دانش در سازمان

  • انواع دانش در سازمان ها

  • روش های تبدیل دانش در سازمان

  • خودآزمایی

  فرآیند درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • یادگیری در سازمان های پروژه محور

  • تعریف مساله

  • درس آموخته های پروژه

  • مدل مدیریت درس آموخته ها

  • شناسایی درس آموخته ها

  • جمع آوری درس آموخته ها

  • ممیزی درس آموخته ها

  • ثبت یا ذخیره درس آموخته ها

  • خودآزمایی

  پخش و به اشتراک گذاری درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • مفهوم پخش و به اشتراک گذاری

  • انواع روش های اشتراک گذاری

  • بهره برداری از دروس آموخته

  • خودآزمایی

  مدل های درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • مدل ممیزی پروژه

  • بازنگری پس از وقوع (Postmortem)

  • حوزه های دانش در PMBOK

  • جایگاه یادگیری در پروژه

  • مدل DOD

  • مدل تکیه بر مدل های موفق پروژه

  • مدل تعالی پرژه - PEM

  • مدل گزارش گیری پس از انجام پروژه

  • مدل مقالات کوچک

  • مدل یادگیری تاریخچه ای

  • مدل درو کردن دانش

  • مدل استاد و شاگردی

  • مدل های بکار رفته توسط BP

  • مدل آموزش توسط کارمندان

  • استاندارد دروس آموخته DOE

  • پایگاه دانش آنلاین

  • خودآزمایی

  چالش های اجرای سیستم مدیریت درس آموخته ها

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • پاداش

  • اجرای فرآیند مدیریت درس آموخته ها

  • مشکلات پیش رو و راهکارها

  • موانع انتقال دانش

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.”تا حالا چند بار با این مسایل روبرو شده اید و افسوس عدم دسترسی به تجربیات خود در پروژه های قبلی را خورده اید؟ آیا به فکر جمع آوری و مکتوب کردن دانشی که در طی انجام پروژه های زیادی کسب کرده اید، افتاده اید؟ تمام ابزارها و تکنیک هایی که از گذشته تاکنون توسط شرکت های بزرگ و کوچک در حوزه های کاری مختلف جهت مدیریت دانش و درس آموخته های خود بکار برده اند را می توانید در دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها بیاموزید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مدیریت
  مدیریت پروژه
  مدیریت دانش