دسته‌بندی آموزش‌ها

  مدیریت فروش و توزیع

  امتیاز 4.0 ازمجموع 11 نفر

  آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد.

  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  9جلسه
  16ساعت
  490فراگیر

  ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

  مشاهده محتوابستنA
  • فایل ارائه

  • تفاوت بازاریابی و فروش

  • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  • سازماندهی واحدهای فروش

  • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  جذب منابع انسانی برای واحدهای فروش

  مشاهده محتوابستنB
  • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  • اصول مصاحبه

  • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  • محورهای مصاحبه

  • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  • مسیر شغلی یک فروشنده

  • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 1

  مشاهده محتوابستنC
  • استراتژی های فروش

  • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 2

  مشاهده محتوابستنD
  • سیر تحولات خرده فروشی ها

  • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  • نکات مهم در استفاده از خدمات خرده فروشان

  • نقاظ قوت شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • دلایل استفاده از عمده فروشان

  • نقاط قوت شبکه فروش متکی بر عمده فروشی

  • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • نقاط قوت استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  • نقاط ضعف استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 3

  مشاهده محتوابستنE
  • کانال های توزیع غیرمستقیم

  • شاخص های انتخاب نماینده

  • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  • ارزیابی نمایندگان

  • نحوه ی جبران خدمات نمایندگان

  • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  هدف گذاری فروش

  مشاهده محتوابستنF
  • هدف یا سهمیه های فروش

  • روش های هدف گذاری - کیفی

  • روش های هدف گذاری - کمی

  • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  • گروه بندی انگیزه ها

  • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  • سیستم پورسانت 1

  • سیستم پورسانت 2

  ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

  مشاهده محتوابستنG
  • نظام های ارزیابی

  • شاخص های رفتاری

  • شاخص های توسعه حرفه ای

  • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  قیمت گذاری، باراریابی

  مشاهده محتوابستنH
  • قیمت گذاری

  • ارتباط تقاضا و قیمت

  • ترویج و ترفیع

  • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  • پیشبرد فروش - تخفیف

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنI
  • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  توضیحات دوره
  آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  ارتباطات سیستمی و ساختاری فروش

  مشاهده محتوابستنA
  • فایل ارائه

  • تفاوت بازاریابی و فروش

  • ارتباطات فعالیت های بازاریابی و فروش

  • ارتباط سیستم های بازاریابی و فروش

  • ارتباط ساختارهای سازمانی فروش و بازاریابی

  • سازماندهی واحدهای فروش

  • نقاط ضعف و قوت ساختارهای سازمانی

  جذب منابع انسانی برای واحدهای فروش

  مشاهده محتوابستنB
  • وظایف مدیریت بر کارکنان فروش

  • راهنمای جذب و نگهداری نیروی انسانی

  • چرا کارکنان فروش باید مدیریت شوند؟

  • ویژگی های اصلی سرپرست فروش

  • اصول مصاحبه

  • امتیازات منفی در مصاحبه برای کارکنان فروش

  • محورهای مصاحبه

  • عوامل تاثیرگذار برای انتخاب کادر فروش

  • مسیر شغلی یک فروشنده

  • خصوصیات مطلوب فروشندگان

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 1

  مشاهده محتوابستنC
  • استراتژی های فروش

  • تعیین روش فروش- کانال های توزیع و فروش

  • وظایف کانال های توزیع فروش در حالت مطلوب

  • عوامل موثر بر طراحی نوعی نظام توزیعی

  • انواع کانال های توزیع در کالاهای صنعتی

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 2

  مشاهده محتوابستنD
  • سیر تحولات خرده فروشی ها

  • انواع خرده فروشی های غیرفیزیکی

  • نکات مهم در استفاده از خدمات خرده فروشان

  • نقاظ قوت شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • دلایل استفاده از عمده فروشان

  • نقاط قوت شبکه فروش متکی بر عمده فروشی

  • نقاط ضعف شبکه فروش متکی بر خرده فروشی

  • نقاط قوت استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  • نقاط ضعف استفاده از خدمات نمایندگان فروش

  استراتژی های فروش و کانال های توزیع 3

  مشاهده محتوابستنE
  • کانال های توزیع غیرمستقیم

  • شاخص های انتخاب نماینده

  • انواع قراردادهای انحصاری نمایندگی

  • ارزیابی نمایندگان

  • نحوه ی جبران خدمات نمایندگان

  • رابطه هزینه و سطح خدمات توزیع

  • انواع کانال های توزیع در کالاهای مصرفی

  • تضاد بین اعضای شبکه توزیع

  هدف گذاری فروش

  مشاهده محتوابستنF
  • هدف یا سهمیه های فروش

  • روش های هدف گذاری - کیفی

  • روش های هدف گذاری - کمی

  • روش های کمی -هموار سازی نمایی

  • سیستم های انگیزشی و پرداخت به کارکنان

  • گروه بندی انگیزه ها

  • روش های ایجاد انگیزه در کارکنان فروش

  • سیستم پورسانت 1

  • سیستم پورسانت 2

  ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

  مشاهده محتوابستنG
  • نظام های ارزیابی

  • شاخص های رفتاری

  • شاخص های توسعه حرفه ای

  • مشکلات ارزیابی عملکرد و شاخص ها

  • ارزیابی عملکرد واحد های فروش

  قیمت گذاری، باراریابی

  مشاهده محتوابستنH
  • قیمت گذاری

  • ارتباط تقاضا و قیمت

  • ترویج و ترفیع

  • ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  • پیشبرد فروش - تخفیف

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنI
  • آزمون پایانی مدیریت فروش و توزیع

  توضیحات دوره

  آموزش مدیریت فروش و توزیع همراه با گواهینامه آموزشی تقریبا همه مدیران به اهمیت بازاریابی برای محصولات خود پی برده اند ولی بازاریابی فقط معرفی تمام و کمال محصول به مشتری نیست. نحوه ارائه محصول به مشتری، مدیریت کانال های فروش، مدیریت و بهبود کادر فروش و حتی برخورد صحیح با کارمندان و عوامل فروش می تواند در افزایش فروش موثر باشد. در این دوره الکترونیکی استاد علی عیاری به شما آموزش می دهد چطور با مدیریت سازمان فروش و کانال های توزیع خود باعث افزایش فروش تان شوید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  بازاریابی و فروش
  توزیع