دسته‌بندی آموزش‌ها

  استقرار سیستم مدیریت پروژه

  امتیاز 4.0 ازمجموع 11 نفر
  مهندس علی رحمتی توکل

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  15جلسه
  8ساعت
  220فراگیر

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مقدمه

  فرآیند WBS

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • دستورالعمل تهیه WBS

  • معیارها و سطوح WBS

  • کد یکتای WBS

  • نمونه WBS

  فرآیند برنامه مدیریت زمانبندی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • رویه ی برنامه زمانبندی

  • مراحل ایجاد زمانبندی پروژه

  • سطح برنامه زمانبندی پروژه

  • نرم افزارها

  فرآیند سیستم اندازه گیری پیشرفت

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • سیستم سنجش پیشرفت پروژه

  • سطوح سنجش پیشرفت پروژه

  • مراحل سنجش پیشرفت پروژه

  • فرمول بندی

  • مثال فرمول بندی

  • فرمت WPA

  • نحوه مدیریت تغییرات

  فرآیند گزارش دهی

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • گزارش گیری

  • انواع گزارشات

  • سطح گزارشات

  • نحوه جمع آوری اطلاعات

  • نمودارهای گزارش گیری

  فرآیند مدیریت تغییر

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • مدیریت تغییرات

  • انواع تغییرات

  • فرم تغییرات

  • نحوه گزارش دهی تغییرات

  • نحوه شناسایی تغییرات

  فرآیند شماره دهی اسناد

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • نحوه شماره گذاری اسناد پروژه

  • نحوه شماره گذاری مدارک

  فرآیند مدیریت اسناد

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • مدیریت اسناد پروژه

  • فرمت مدیریت اسناد پروژه

  • مدیریت تغییرات مدارک پروژه

  • فلوچارت مدیریت اسناد

  • فرمت Comment

  فرآیند هماهنگی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • هماهنگی ارکان پروژه

  فرآیند مدیریت ریسک

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه جلسه دهم

  • مدیریت ریسک پروژه

  • شناسایی ریسک ها

  • جلسات مدیریت ریسک

  نرم افزارهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه یازدهم

  • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  Oracle-Primavera P6

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوازدهم

  • نرم افزار پریماورا

  Microsoft Project

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سیزدهم

  • نرم افزار MS Project

  نرم افزار گزارش گیری

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهاردهم

  • نرم افزار گزارش گیری

  مثال

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پانزدهم

  • مثال

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • مقدمه

  فرآیند WBS

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • دستورالعمل تهیه WBS

  • معیارها و سطوح WBS

  • کد یکتای WBS

  • نمونه WBS

  فرآیند برنامه مدیریت زمانبندی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • رویه ی برنامه زمانبندی

  • مراحل ایجاد زمانبندی پروژه

  • سطح برنامه زمانبندی پروژه

  • نرم افزارها

  فرآیند سیستم اندازه گیری پیشرفت

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • سیستم سنجش پیشرفت پروژه

  • سطوح سنجش پیشرفت پروژه

  • مراحل سنجش پیشرفت پروژه

  • فرمول بندی

  • مثال فرمول بندی

  • فرمت WPA

  • نحوه مدیریت تغییرات

  فرآیند گزارش دهی

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • گزارش گیری

  • انواع گزارشات

  • سطح گزارشات

  • نحوه جمع آوری اطلاعات

  • نمودارهای گزارش گیری

  فرآیند مدیریت تغییر

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • مدیریت تغییرات

  • انواع تغییرات

  • فرم تغییرات

  • نحوه گزارش دهی تغییرات

  • نحوه شناسایی تغییرات

  فرآیند شماره دهی اسناد

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • نحوه شماره گذاری اسناد پروژه

  • نحوه شماره گذاری مدارک

  فرآیند مدیریت اسناد

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • مدیریت اسناد پروژه

  • فرمت مدیریت اسناد پروژه

  • مدیریت تغییرات مدارک پروژه

  • فلوچارت مدیریت اسناد

  • فرمت Comment

  فرآیند هماهنگی

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • هماهنگی ارکان پروژه

  فرآیند مدیریت ریسک

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه جلسه دهم

  • مدیریت ریسک پروژه

  • شناسایی ریسک ها

  • جلسات مدیریت ریسک

  نرم افزارهای مدیریت پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه یازدهم

  • نرم افزارهای مدیریت پروژه

  Oracle-Primavera P6

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوازدهم

  • نرم افزار پریماورا

  Microsoft Project

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سیزدهم

  • نرم افزار MS Project

  نرم افزار گزارش گیری

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهاردهم

  • نرم افزار گزارش گیری

  مثال

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پانزدهم

  • مثال

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی ضمن آشنایی با سیستم مدیریت پروژه و اجزاء آن، به صورت کاربردی استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اجزاء سیستم مدیریت پروژه - آشنایی با دستورالعمل های کاری مدیریت پروژه - طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در سازمان
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مدیریت پروژه
  سیستم مدیریت پروژه