توصیه های استارتاپی و جمع بندی

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر

در این آموزش که در ادامه ی دوره های قبلی کارگاه های استارتاپی استنفورد می باشد. تمام کارگاه و مطالبی که ارائه شد توسط سم آلتمن که در حال حاضر رئیس شرکت Combinator است ارائه می شود و شما مباحثی مانند مدیریت یک استارتاپ، ترس از استخدام افراد مهم، نظم و ساماندهی شخصی کار با سهام ، تغییرات قوانین شرکت و نقشه و راه، امور مالی و حسابداری و بسیاری از مسائل مهم شرکت و راه اندازی کسب و کار را در این کارگاه خواهید آموخت.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
2ساعت
64فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت در استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترس از استخدام افراد بالا مرتبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ژست قهرمانانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفیض اختیار به صورت نادرست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظم و ساماندهی شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های منابع انسانی برای بالا رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واگذاری سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر قوانین با افزایش کارمندان بیش از 50 نفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتحاد و نقشه راه گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص ارزشها و شفافیت و نظم در ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • پرداختن به امور مالی و حسابداری

  رایگان
  نمایش
 • علامت تجاری و حق ثبت اختراع

  رایگان
  نمایش
 • بی توجهی به رقبا و استراتژی بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رفتن به تعطیلات و تمرکز روی هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انجام کارهای مهم توسط بنیانگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت ارتباط با افراد و رقابت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پشتکار و درخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
در این آموزش که در ادامه ی دوره های قبلی کارگاه های استارتاپی استنفورد می باشد. تمام کارگاه و مطالبی که ارائه شد توسط سم آلتمن که در حال حاضر رئیس شرکت Combinator است ارائه می شود و شما مباحثی مانند مدیریت یک استارتاپ، ترس از استخدام افراد مهم، نظم و ساماندهی شخصی کار با سهام ، تغییرات قوانین شرکت و نقشه و راه، امور مالی و حسابداری و بسیاری از مسائل مهم شرکت و راه اندازی کسب و کار را در این کارگاه خواهید آموخت.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت در استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترس از استخدام افراد بالا مرتبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ژست قهرمانانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تفیض اختیار به صورت نادرست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظم و ساماندهی شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های منابع انسانی برای بالا رفتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • واگذاری سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر قوانین با افزایش کارمندان بیش از 50 نفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتحاد و نقشه راه گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص ارزشها و شفافیت و نظم در ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • پرداختن به امور مالی و حسابداری

  رایگان
  نمایش
 • علامت تجاری و حق ثبت اختراع

  رایگان
  نمایش
 • بی توجهی به رقبا و استراتژی بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رفتن به تعطیلات و تمرکز روی هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انجام کارهای مهم توسط بنیانگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تقویت ارتباط با افراد و رقابت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پشتکار و درخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

در این آموزش که در ادامه ی دوره های قبلی کارگاه های استارتاپی استنفورد می باشد. تمام کارگاه و مطالبی که ارائه شد توسط سم آلتمن که در حال حاضر رئیس شرکت Combinator است ارائه می شود و شما مباحثی مانند مدیریت یک استارتاپ، ترس از استخدام افراد مهم، نظم و ساماندهی شخصی کار با سهام ، تغییرات قوانین شرکت و نقشه و راه، امور مالی و حسابداری و بسیاری از مسائل مهم شرکت و راه اندازی کسب و کار را در این کارگاه خواهید آموخت.


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
توصیه های استارتاپی