توصیه های استارتآپی

Sam Altman

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
65,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

استارتاپ

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت در استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از استخدام افراد بالا مرتبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ژست قهرمانانه مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفیض اختیار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظم و ساماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگذاری سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر قوانین با افزایش کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه استارت آپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص ارزشها و شفافیت و نظم در ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استارتآپ

مشاهده محتوابستنB
 • مالی و حسابداری

  رایگان
  نمایش
 • علامت تجاری و حق ثبت اختراع

  رایگان
  نمایش
 • بی توجهی به رقبا و استراتژی بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتن به تعطیلات و تمرکز روی هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انجام کارهای مهم توسط بنیانگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت ارتباط با افراد و رقابت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و درخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
65,000تومان
خرید دوره
2جلسه
58 دقیقه
99فراگیر

استارتاپ

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت در استارتاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترس از استخدام افراد بالا مرتبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ژست قهرمانانه مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفیض اختیار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظم و ساماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • واگذاری سهام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر قوانین با افزایش کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه استارت آپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص ارزشها و شفافیت و نظم در ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استارتآپ

مشاهده محتوابستنB
 • مالی و حسابداری

  رایگان
  نمایش
 • علامت تجاری و حق ثبت اختراع

  رایگان
  نمایش
 • بی توجهی به رقبا و استراتژی بلند مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتن به تعطیلات و تمرکز روی هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انجام کارهای مهم توسط بنیانگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت ارتباط با افراد و رقابت پویا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتکار و درخواست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در این آموزش که در ادامه ی دوره های قبلی کارگاه های استارتاپی استنفورد می باشد. تمام کارگاه و مطالبی که ارائه شد توسط سم آلتمن که در حال حاضر رئیس شرکت YCombinator است ارائه می شود و شما مباحثی مانند

 مدیریت یک استارتاپ

ترس از استخدام افراد مهم

نظم و ساماندهی شخصی

کار با سهام

تغییرات قوانین شرکت و نقشه و راه

امور مالی و حسابداری

و بسیاری از مسائل مهم شرکت و راه اندازی کسب و کار را در این کارگاه خواهید آموخت.

عدالت سازمانی

انواع ساختارهای اعطای سهام به کارکنان

چه میزانی از سهام بهتر است سالانه توزیع گردد

چگونگی فرایند منابع انسانی

تیم سازی در استارت اپ ها

باید و نباید های استارتآپی

چه موقع باید مسئول استخدام جذب کنیم؟

چه خواسته های از بازاریابان باید داشته باشیم؟

چجور افرادی را استخدام کنیم؟

چطور خوب شکست بخوریم؟

مهاجران چه تاثیری بر استارتآپ های می گذارند

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

توضیحات

در این آموزش که در ادامه ی دوره های قبلی کارگاه های استارتاپی استنفورد می باشد. تمام کارگاه و مطالبی که ارائه شد توسط سم آلتمن که در حال حاضر رئیس شرکت YCombinator است ارائه می شود و شما مباحثی مانند

 مدیریت یک استارتاپ

ترس از استخدام افراد مهم

نظم و ساماندهی شخصی

کار با سهام

تغییرات قوانین شرکت و نقشه و راه

امور مالی و حسابداری

و بسیاری از مسائل مهم شرکت و راه اندازی کسب و کار را در این کارگاه خواهید آموخت.

عدالت سازمانی

انواع ساختارهای اعطای سهام به کارکنان

چه میزانی از سهام بهتر است سالانه توزیع گردد

چگونگی فرایند منابع انسانی

تیم سازی در استارت اپ ها

باید و نباید های استارتآپی

چه موقع باید مسئول استخدام جذب کنیم؟

چه خواسته های از بازاریابان باید داشته باشیم؟

چجور افرادی را استخدام کنیم؟

چطور خوب شکست بخوریم؟

مهاجران چه تاثیری بر استارتآپ های می گذارند

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی: