یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

امتیاز 4.8 ازمجموع 6 نفر
گروه آریانا

مدیریت پروژه

[ همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU ] کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
100ساعت
220فراگیر

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر صبحیه-مدیریت طرح و تحول دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر صبحیه- ادامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر صبحیه-مدیریت طرح و تحول دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نوبخت-مدیریت دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی-الزامات بهره برداری از فرصت های پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مظاهری-ضرورت تعیین تکلیف بدهی های دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عقیلی-گونه های تامین مالی پروژه محور پساتحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هوشنگ نادریان-الزامات حاکمیت شرکتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس انصاری- ظرفیت سازی ملی در کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مشایخی-بهره وری در پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دادمان-انتظارات و مسئولیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دانایی فرد-پیش آیندها و پس آیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دانایی فرد- پیش آیندها و پس آیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reinhard -راهبردهای توسعه قابلیت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reinhard -راهبردهای توسعه قابلیت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-هفت راه ساده برای تضمین شکست پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-هفت راه ساده برای تضمین شکست پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری- انتقال ریسک و تضمین بازده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری- انتقال ریسک و تضمین بازده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی-فرصت ها و چالش هادر شرایط پساتحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی-فرصت ها و چالش های ساز و کارهای مشارکت در شرایط پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر امام جمعه زاده-بررسی تطبیقی انواع مشارکت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر امام جمعه زاده-بررسی تطبیق یانواع مشارکت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی- ساز و کارهای انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی-ساز و کارهای انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson-مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson- مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اختتامیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رازنهان-ژن فرهنگی ایرانیان و مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراست خواه-تاملی در شخصیت و منش ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراست خواه-تاملی در شخصیت و منش ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری توکلی-رقابت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری توکلی-رقابت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احمدیان-تجربه موفقیت یک سازمان ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس موسوی-چگونگی طرح ریزی سیستم یکپارچه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش- نمود تن پوش و تن گفت در گفتمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson-مدیریت عملیاتی ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی-تاثیر نوع پروژه بر انتخاب روش ارزیابی مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد-آیا پیاده سازی استانداردها همیشه به شکست می نجامد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد-آیا پیاده سازی استانداردها همیشه به شکست می انجامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده-مدیریت تغییرات سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده- مدیریت تغییرات سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عبدالمحمدی-آسیب شناسی اجرای مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عبدالمحمدی-آسیب شناسی اجرای مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کریمیان پور-تحلیل ریسک زمانبندی در پروژه های نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کریمیان پور-تحلیل ریسک زمانبندی در پروژه های نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر خامنه و دکتر فتاحی-چالش ها و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ولایتی-استراتژی تقسیم کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خورسند-تحلیل کسب و کار و ارتباط آن با مدیر پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خورسند-تحلیل کسب و کار و ارتباط آن با مدیر پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر تجریشی-شیوه های تامین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر تجریشی-شیوه های تامین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس امامی-تامین مالی در پروژه های صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهنگی- سرنوشت طرح های عمرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رادمهر- دستاوردها، چالش ها و ابهامات شرکت های پروژه محور برای شرکت در جایزه PEM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-رهبر به جای رییس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-رهبر به جای رییس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجمن مدیریت پروژه ایران- مهندس بیطرف - عارضه یابی پروژه های کشور از منظر نقش کارفرمایان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید آزادمنش - کارگاه آشنایی و تغییرات PMBOK 2016 ورژن 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رستمی-هماهنگ سازی مدیریت ریسک با اهداف پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رستمی-هماهنگ سازی مدیریت ریسک با اهداف پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Michael Boxheimer-ارتقای سطح تیم در یک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Michael Boxheimer-ارتقای سطح تیم در یک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس میرزایی-چالش های جایگاه مدیریت طرح (MC)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس میرزایی-چالش های جایگاه مدیریت طرح (MC)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رادمهر- دستاوردها و ابهامات شرکت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر بنی هاشمی و مهندس حسینی-مدیریت جریان نقدینگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هم آموزی

مشاهده محتوابستنC
 • هم آموزی (من مشاور مدیریت پروژه هستم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هم آموزی (من مدیر برنامه ریزی هستم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • دکتر بنی هاشمی و مهندس حسینی-مدیریت جریان نقدینگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقالات پژوهشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پورخوش-پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی-بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی-بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دیباجی-برنامه ریزی و کنترل احجام عملیاتی در پروژه های کلان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس طیبی-مدیریت فراگیر کالا در فازهای 20-21 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سنادی زاده-استفاده از روش ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سنادی زاده-استفاده از روش ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس نیکوفر-تجربه موفق برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس نیکوفر-تجربه موفق برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنE
 • مقالات پژوهشی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقالات پژوهشی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزاد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاهسوند- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میرزایی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشاورز- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صوفی فرد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فائزی نیا- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آباد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دهقان- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهرابی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدم- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مریم فتوره چی-مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الوندی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
[ همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU ] کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1394 برگزار شد، علاوه بر حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر صبحیه-مدیریت طرح و تحول دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر صبحیه- ادامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر صبحیه-مدیریت طرح و تحول دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نوبخت-مدیریت دوره پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نیلی-الزامات بهره برداری از فرصت های پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مظاهری-ضرورت تعیین تکلیف بدهی های دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عقیلی-گونه های تامین مالی پروژه محور پساتحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هوشنگ نادریان-الزامات حاکمیت شرکتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس انصاری- ظرفیت سازی ملی در کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر مشایخی-بهره وری در پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دادمان-انتظارات و مسئولیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دانایی فرد-پیش آیندها و پس آیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دانایی فرد- پیش آیندها و پس آیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reinhard -راهبردهای توسعه قابلیت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reinhard -راهبردهای توسعه قابلیت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-هفت راه ساده برای تضمین شکست پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-هفت راه ساده برای تضمین شکست پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری- انتقال ریسک و تضمین بازده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر شاکری- انتقال ریسک و تضمین بازده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی-فرصت ها و چالش هادر شرایط پساتحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر ابراهیمی-فرصت ها و چالش های ساز و کارهای مشارکت در شرایط پسا تحریم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر امام جمعه زاده-بررسی تطبیقی انواع مشارکت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر امام جمعه زاده-بررسی تطبیق یانواع مشارکت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی- ساز و کارهای انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر عزیزی-ساز و کارهای انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson-مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson- مدیریت ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اختتامیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رازنهان-ژن فرهنگی ایرانیان و مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراست خواه-تاملی در شخصیت و منش ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فراست خواه-تاملی در شخصیت و منش ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری توکلی-رقابت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر نظری توکلی-رقابت اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرسش و پاسخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احمدیان-تجربه موفقیت یک سازمان ایرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس موسوی-چگونگی طرح ریزی سیستم یکپارچه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش- نمود تن پوش و تن گفت در گفتمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • David Hillson-مدیریت عملیاتی ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس احمدی-تاثیر نوع پروژه بر انتخاب روش ارزیابی مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد-آیا پیاده سازی استانداردها همیشه به شکست می نجامد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خرمی راد-آیا پیاده سازی استانداردها همیشه به شکست می انجامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده-مدیریت تغییرات سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس هادیزاده- مدیریت تغییرات سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عبدالمحمدی-آسیب شناسی اجرای مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس عبدالمحمدی-آسیب شناسی اجرای مدیریت ریسک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کریمیان پور-تحلیل ریسک زمانبندی در پروژه های نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس کریمیان پور-تحلیل ریسک زمانبندی در پروژه های نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر خامنه و دکتر فتاحی-چالش ها و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ولایتی-استراتژی تقسیم کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خورسند-تحلیل کسب و کار و ارتباط آن با مدیر پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس خورسند-تحلیل کسب و کار و ارتباط آن با مدیر پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر تجریشی-شیوه های تامین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر تجریشی-شیوه های تامین مالی پروژه از طریق بازار سرمایه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس امامی-تامین مالی در پروژه های صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهنگی- سرنوشت طرح های عمرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رادمهر- دستاوردها، چالش ها و ابهامات شرکت های پروژه محور برای شرکت در جایزه PEM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-رهبر به جای رییس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Frank Truley-رهبر به جای رییس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انجمن مدیریت پروژه ایران- مهندس بیطرف - عارضه یابی پروژه های کشور از منظر نقش کارفرمایان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید آزادمنش - کارگاه آشنایی و تغییرات PMBOK 2016 ورژن 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رستمی-هماهنگ سازی مدیریت ریسک با اهداف پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رستمی-هماهنگ سازی مدیریت ریسک با اهداف پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Michael Boxheimer-ارتقای سطح تیم در یک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Michael Boxheimer-ارتقای سطح تیم در یک پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس میرزایی-چالش های جایگاه مدیریت طرح (MC)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس میرزایی-چالش های جایگاه مدیریت طرح (MC)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رادمهر- دستاوردها و ابهامات شرکت های پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر بنی هاشمی و مهندس حسینی-مدیریت جریان نقدینگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هم آموزی

مشاهده محتوابستنC
 • هم آموزی (من مشاور مدیریت پروژه هستم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هم آموزی (من مدیر برنامه ریزی هستم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • دکتر بنی هاشمی و مهندس حسینی-مدیریت جریان نقدینگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقالات پژوهشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پورخوش-پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی-بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمیدی-بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درسا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس دیباجی-برنامه ریزی و کنترل احجام عملیاتی در پروژه های کلان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس طیبی-مدیریت فراگیر کالا در فازهای 20-21 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سنادی زاده-استفاده از روش ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس سنادی زاده-استفاده از روش ارزش کسب شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس نیکوفر-تجربه موفق برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس نیکوفر-تجربه موفق برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنE
 • مقالات پژوهشی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقالات پژوهشی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزاد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاهسوند- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میرزایی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کشاورز- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • صوفی فرد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فائزی نیا- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آباد- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دهقان- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهرابی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدم- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مریم فتوره چی-مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الوندی- مقاله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

[ همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU ] کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1394 برگزار شد، علاوه بر حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
کنفرانس مدیریت پروژه
یازدهمین کنفرانس