50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

دوازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

گروه آریانا

مدیریت پروژه

امتیاز 4.5 ازمجموع 17 نفر
735,000تومان
367,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر نظری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس بیطرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر نیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس رحمتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه Heiko Ammermann

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر قراملکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر محجوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پانل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل اعضای پانل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرمی راد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر اشکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس عبایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس عمادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجارب مدیریتی 2

مشاهده محتوابستنE
 • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنF
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
735,000تومان
367,500تومان
50%
خرید دوره
6جلسه
49ساعت و 36 دقیقه
230فراگیر

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر نظری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس بیطرف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر نیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس رحمتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر اسلامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه Heiko Ammermann

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر قراملکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر محجوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پانل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل اعضای پانل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرمی راد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر اشکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس عبایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس عمادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجارب مدیریتی

مشاهده محتوابستنD
 • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجارب مدیریتی 2

مشاهده محتوابستنE
 • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مقالات پژوهشی

مشاهده محتوابستنF
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 5. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 6. دوره آموزشی pmbok در عمل
 7. دوره آموزش نرم افزار primavera
 8. دوره آموزش نرم افزار msp
 9. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 10. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 11. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 12. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه
 13. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 14. دوره آموزشی اصول wbs
 15. دوره آموزشی استقرار مدیریت پروژه
 16. یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 17. سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 18. چهاردهمین کنفرانس مدیریت پروژه

توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 5. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 6. دوره آموزشی pmbok در عمل
 7. دوره آموزش نرم افزار primavera
 8. دوره آموزش نرم افزار msp
 9. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 10. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 11. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 12. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه
 13. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 14. دوره آموزشی اصول wbs
 15. دوره آموزشی استقرار مدیریت پروژه
 16. یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 17. سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 18. چهاردهمین کنفرانس مدیریت پروژه