دسته‌بندی آموزش‌ها

  دوازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

  امتیاز 5.0 ازمجموع 16 نفر
  گروه آریانا

  مدیریت پروژه

  -همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود.

  هزینه دوره:129000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 129000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  6جلسه
  100ساعت
  214فراگیر

  سخنرانی کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر صبحیه

  • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر نظری

  • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  • فایل ارائه مهندس بیطرف

  • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  • فایل ارائه دکتر نیلی

  • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  • فایل ارائه دکتر مظاهری

  • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  • فایل ارائه مهندس رحمتی

  • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  • فایل ارائه دکتر اسلامی

  • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  • فایل ارائه Veikko Valila

  • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  • فایل ارائه Heiko Ammermann

  • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر قراملکی

  • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  • فایل ارائه دکتر محجوب

  • پانل

  • فایل اعضای پانل

  کارگاه آموزشی

  مشاهده محتوابستنB
  • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  • خرمی راد

  • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  کارگاه آموزشی 2

  مشاهده محتوابستنC
  • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  • فایل ارائه دکتر اشکو

  • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  • فایل ارائه مهندس زمانی

  • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  • فایل ارائه مهندس عبایی

  • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  • فایل ارائه مهندس عمادی

  • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  تجارب مدیریتی

  مشاهده محتوابستنD
  • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  تجارب مدیریتی 2

  مشاهده محتوابستنE
  • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  مقالات پژوهشی

  مشاهده محتوابستنF
  • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  توضیحات دوره
  -همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  سخنرانی کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  • دکتر صبحیه - حکمرانی در کسب و کارهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر صبحیه

  • دکتر نظری - جایگاه انجمن مدیریت پروژه در فضای کسب و کار پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر نظری

  • مهندس بیطرف - راهبردهای وزارت نفت در ارتقای مدیریت طرحهای بالادستی صنعت نفت

  • فایل ارائه مهندس بیطرف

  • دکتر آل اسحاق - چشم انداز همکاریهای منطقهای و بین المللی در کسب و کارهای پروژه محور

  • دکتر عبده تبریزی - راهبردهای جذب منابع مالی بین المللی متناسب با شرایط امروز اقتصادی سیاسی ایران

  • فایل ارائه دکتر عبده تبریزی

  • دکتر نیلی - تحلین سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور

  • فایل ارائه دکتر نیلی

  • دکتر مظاهری - سرمایه گذاری خارجی؛ ایجاد اشتغال یا صادرات شغل؟

  • فایل ارائه دکتر مظاهری

  • جمع بندی سخنرانی ها قبلی

  • دکتر شامی زنجانی - مدیریت پروژه محور در عصر دیجیتال

  • فایل ارائه دکتر شامی زنجانی

  • دکتر ابراهیمی - نظریه قراردادها با تاکید بر مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

  • فایل ارائه دکتر ابراهیمی

  • دکتر فراستخواه - پروژه اجتماعی؛ متغیری پیشبین برای کسب و کارهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر فراستخواه

  • اعضای پانل - دکتر صبحیه، دکتر زرگرپور، مهندس هادیزاده، دکتر دلاوری ،دکتر فتاحی

  • پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 2 - پانل گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 3 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 4 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • بخش 5 - گذار از مدیریت تجربی به مدیریت حرفه ای پروژه ها

  • مهندس رحمتی - رویکردها و موفقیت پروژه های مشارکتی آزاد راهی ایران

  • فایل ارائه مهندس رحمتی

  • مهندس ابوطالبی -چالشها و راهکارهای رونق کسب و کارهای پروژه محور از منظر بخش خصوصی

  • فایل ارائه مهندس ابوطالبی

  • دکتر اسلامی - طرح چشم اندازی نو برای ارتقای اثر بخشی مطالعات امکان سنجی پروژه

  • فایل ارائه دکتر اسلامی

  • Veikko Valila - بحران در ابر پروژه و مدیریت آن

  • فایل ارائه Veikko Valila

  • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  • Heiko Ammermann - مدیریت پیچیدگی به منظور دستیابی به آرمان 2017 ایران

  • فایل ارائه Heiko Ammermann

  • دکتر شاکری - مدیریت شهری و تاب آوری پلاسکو

  • میزگرد - قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P به منظور همکاریهای بین المللی

  • بخش دوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  • بخش سوم - میزگرد قابلیتهای شرکتهای منتخب E-P

  • دکتر قراملکی - نقش ارتباط تراکنشی در سرآمدی سازمانهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر قراملکی

  • دکتر آزاد فلاح - تعلق اجتماعی در گستره سازمان و پروژه

  • فایل ارائه دکتر آزاد فلاح

  • دکتر محجوب - دورنمایی از اقتصاد جدید

  • فایل ارائه دکتر محجوب

  • پانل

  • فایل اعضای پانل

  کارگاه آموزشی

  مشاهده محتوابستنB
  • مهندس صفا کیش - هوش ارتباطی

  • نظام فنی و اجرائی و موج تغییر پارادایم ساختار عمرانی کشور

  • میزگرد - مهندس فرهنگی، مهندس ابوالحسنی، مهندس سعادتمند ، مهندس اشتری

  • مهندس خرمی راد - نسل جدید متدولوژی های مدیریت پروژه P3.express

  • خرمی راد

  • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  • Veikko Valila - How to produce reliable timetables for a megaproject

  • فایل ارائه کارگاه Veikko Valila

  • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های "ارزیابی مالی پروژه ها"

  کارگاه آموزشی 2

  مشاهده محتوابستنC
  • دکتر خداداد حسینی - رهبری استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

  • فایل ارائه دکتر خداداد حسینی

  • دکتر پرچمی جلال - درس آموخته های پروژه های ناموفق صنایع مختلف کشور

  • دکتر اشکو - حاکمیت طرح متناسب با رویکرد تأمین مالی آن

  • فایل ارائه دکتر اشکو

  • مهندس فراهانی مهندس موسی زاده - مربیگری و فرآیند به کارگیری آن در فضای پروژه

  • مهندس زمانی - معیارهای تصمیم گیری کارآمد مدیران در پروژه های سرمایه گذاری

  • فایل ارائه مهندس زمانی

  • مهندس احمدی - نکات کلیدی در تهیه گزارش های (ارزیابی مالی پروژه ها)

  • Heiko Ammermann - Integrated program management – dealing with mega project complexity

  • مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده - مدیریت چابک و هفت گناه کبیره مدیریت پروژه

  • فایل ارائه مهندس واحدی دیز و مهندس کتب زاده

  • مهندس مزدک عبایی - رشد و توسعه در شرکت های مهندسی و ساخت

  • فایل ارائه مهندس عبایی

  • مهندس آتش فراز - معرفی الحاقیه ساخت راهنمای (PMBOK2016) و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

  • فایل ارائه مهندس آتش فراز

  • مهندس عمادی - مجموعه های بزرگ و بهره گیری پایدار از مهندسی ارزش، ممکن یا ناممکن

  • فایل ارائه مهندس عمادی

  • دکتر گرشاسب خزائنی - مدیریت پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی ) PPP

  • فایل ارائه دکتر گرشاسب خزائنی

  تجارب مدیریتی

  مشاهده محتوابستنD
  • مهندس تقی پور - درس آموختههای اولین پروژه ساخت شناور پالایشی ) FPSO ( در خاورمیانه

  • مهندس فرداد - تلخی ها و شیرینی های پیاده سازی یک PMO

  • مهندس گلچیان خباز - نحوه پیاده سازی مدیریت ذینفعان در قطعه دوم طرح مترو فرودگاه امام خمینی)ره( )مثالی از مدیریت ذینفعان در عمل(

  • مهندس دیسفانی - راهکار غلبه بر اثرات عدم قطعیت محیط پروژه در یک پروژه بزرگ ساختمانی

  • مهندس موسوی - بررسی سازماندهی موثر در نحوه واگذاری بخشی از ریسک قرادادهای پیمانکار ) مطالعه موردی در یک پروژه ساختمانی(

  • مهندس کمیلی - بررسی اهم دعاوی ناشی از اختلافات مالی در پروژه طراحی، تدارک، اجرا و تامین اعتبار قطعاتی از خطوط 8و 2 مترو شهری تهران

  • مهندس یحیی پور - روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن

  • مهندس سعیدکیا - جانشین پروری مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه سپاسد و شریفیان - نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

  • مهندس مجید رحیمی آشتیانی - برنامه ریزی و بهینه سازی تخصیص منابع انسانی در سبد پروژه های شرکت مهندسی مهاب قدس

  تجارب مدیریتی 2

  مشاهده محتوابستنE
  • مهندس نصرالله پور مهندس ولایتی - خلاصی از پروژه ؛ قبل از وقت اضافه

  • مهندس مسعودی فر - چرا در مدیریت مالی پروژه موفق نیستیم؟

  • فایل ارائه مهندس مسعودی فر

  • دکتر عزیزی - آشنایی با جایزه ملی مدیریت پروژه و جایزه پژوهش برتر

  • فایل آشنایی با انجمن مدیریت پروژه ایران

  • دکتر خامنه - آشنایی با کارگروه های تخصصی انجمن

  • مهندس حمیدی فر - معرفی فعالیتهای کارگروه PMIS و بیان آینده PMIS کشور و مشارکت در آن

  • مهندس هادیزاده مقدم، مهندس شیما مشایخی - ترادیسی کسب و کار در سازمانهای پروژه محور؛ برزخ E-P شدن

  • فایل ارائه مهندس هادیزاده مقدم

  • مهندس آزادمنش - کارگاه مدیریت پورتفولیو حرفه ایی PfMP

  • مهندس امامی - احیای پروژه های پیچیده شکست خورده در صنعت نفت و گاز

  مقالات پژوهشی

  مشاهده محتوابستنF
  • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  • وحید فائزی نیا - ارزیابی و مدلسازی ظرفیت استقراض و تعیین ساختار بهینه سرمایه پروژه

  • مهندس پیمان نوری - ارائه مدل شناسایی، طبقه بندی و تحلیل یکپارچه ذینفعان پورتفولیو

  • ابراهیم عبدالله نژاد - بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی ) مطالعه موردی بیمارستان(

  • زینب حمیدی فر - بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC )مطالعه میدانی: صنعت نفت ایران(

  • مهندس مهدی صفار - بررسی عوامن موثر بر عملکرد ایمنی کارگاههای ساخت با رویکرد تفکر سیستمی

  • مجتبی مقامی - بررسی و رتبه بندی عوامن موثر بر پیچیدگی اجرای ابر پروژه فاز 74 پارس جنوبی

  • امین جوانمردی - تبیین عوامن حیاتی تاثیرگذار در استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز در شرکت بهره بردرای نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر رویکرد BWM

  • محمدرضا حاجی علیخانی - ساماندهی انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی: ارائه مدل نظری برای ریشهیابی علل و حل مشکن

  • رضا دهقان - ارائه مدل کیفی جهت تخصیص مناسب مدیران پروژه به ابر پروژهها: مورد کاوی در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

  • سروش عباسپور - بررسی سیاست های ارتقاء بهره وری پروژه های بزرگ در شرایط تحریم با رویکرد پویایی سیستمی

  • کیانوش گلچین راد - Exploratory Factor Analysis of Iranian Construction Labor Productivity

  توضیحات دوره

  -همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در یازده دوره گذشته این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 24 و 25 بهمن­ ماه سال 1395 برگزار شد، علاوه بر حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی حدود 20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود که مطابق با نظرسنجی های انجام شده موجب رضایت بالای شرکت کنندگان این رویداد گردید. علاقمندانی که موفق به شرکت در این رویداد بزرگ علمی و کاربردی نشدند می توانند با پرداخت مبلغ اندک به کل این کنفرانس دسترسی داشته و آن را به صورت غیر حضوری بگذرانند و گواهینامه آن را دریافت کنند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کنفرانس