دسته‌بندی آموزش‌ها

  سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

  امتیاز 5.0 ازمجموع 7 نفر
  گروه آریانا

  مدیریت پروژه

  کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود.

  هزینه دوره:199000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 199000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  3جلسه
  100ساعت
  284فراگیر

  سخنرانی کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  • دکتر صبحیه - حکمرانی پروژه محور و توسعه پایدار

  • فایل ارائه دکتر صبحیه

  • دکتر طهماسب مظاهری -ضرورت و راهکارهای اصالح نظام بانکی

  • فایل ارائه دکتر مظاهری

  • دکتر محمد فاضلی -توسعه فیزیکالیستی بدون ملزومات نهادی آن

  • فایل ارائه دکتر فاضلی

  • مهندس مسعود خوانساری -توسعه پایدار بخش خصوصی: تاریخچه، چالشها و راهکارها

  • فایل ارائه مهندس خوانساری

  • دکتر رضا فلسفی -توسعه حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه های زیرساخت دولتی

  • فایل ارائه دکتر فلسفی

  • Contracting and Procurement Strategy - the Heart of Project Delivery-Dirk Hoftland

  • فایل ارائه Dr.Dirk Hoftland

  • Early warning system for project monitoring and control-Prof. Mladen Radujkovic

  • فایل ارائه Prof. Mladen Radujkovic

  • مهندس رکن الدین جوادی-حکمرانی خوب پروژه محور صنعت نفت و گاز

  • فایل ارائه دکتر جوادی

  • دکتر دهقان-حکمرانی در قراردادهای جدید نفتی IPC

  • فایل ارائه دکتر دهقان

  • دکتر پویا-Sustainable and Good Governance Practices in Projects

  • جمع بندی-جمع بندی سخنرانی آقایان مهندس جوادی دکتر دهقان و دکتر پویا

  کارگاه آموزشی

  مشاهده محتوابستنB
  • دکتر مسعود نیلی-کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

  • دکتر سرزعیم-اصلاحات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران

  • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  • مراسم تقدیر و تشکر

  • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  • دکتر سعید محمد-نقش نهادسازی در توسعه پایدار با تمرکز بر انجمن مدیریت پروژه ایران

  • دکتر فیروز رازنهان، دکتر سعید محمد -پرسش پاسخ و جمع بندی

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت اول

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت دوم

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور

  • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت اول

  • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت دوم

  • مهندس فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت

  • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  • وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت اول

  • وحید آزاد منش- تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت دوم

  • مهندس وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA

  • وحید هادی زاده مقدم-روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت اول

  • وحید هادی زاده مقدم- روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت دوم

  • مهندس وحید هادی زاده مقدم

  کارگاه آموزشی 2

  مشاهده محتوابستنC
  • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  • فرهاد هدایتی فرد-آنچه کسب و کارهای پروژه ایی باید از اکوسیستم استارت آپی بدانند. نرم افزارهای مدیریت کار(تسک بلو)

  • سید صابر سید علی-ترابر نت

  • مهندس پویان مسعودی فر مهفام لطفی کامران-مدل ارزیابی مدیریت پروژه های ساختمانی با رویکرد تلفیق مفا هیم استانداردهای مدیریت پروژه

  • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( به بخش خصوصی )ظرفیت های قانونی / ظرفیت های لازم در بخش خصوصی

  • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی

  • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش اول

  • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش دوم

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش اول

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش دوم

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش سوم

  توضیحات دوره

  -همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU 

  کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای  حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.  در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 8 و 9 بهمن­ ماه سال 1396 برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود است
  شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

  برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.     دانلود اپلیکیشن هم آموز
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  سخنرانی کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  • دکتر صبحیه - حکمرانی پروژه محور و توسعه پایدار

  • فایل ارائه دکتر صبحیه

  • دکتر طهماسب مظاهری -ضرورت و راهکارهای اصالح نظام بانکی

  • فایل ارائه دکتر مظاهری

  • دکتر محمد فاضلی -توسعه فیزیکالیستی بدون ملزومات نهادی آن

  • فایل ارائه دکتر فاضلی

  • مهندس مسعود خوانساری -توسعه پایدار بخش خصوصی: تاریخچه، چالشها و راهکارها

  • فایل ارائه مهندس خوانساری

  • دکتر رضا فلسفی -توسعه حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه های زیرساخت دولتی

  • فایل ارائه دکتر فلسفی

  • Contracting and Procurement Strategy - the Heart of Project Delivery-Dirk Hoftland

  • فایل ارائه Dr.Dirk Hoftland

  • Early warning system for project monitoring and control-Prof. Mladen Radujkovic

  • فایل ارائه Prof. Mladen Radujkovic

  • مهندس رکن الدین جوادی-حکمرانی خوب پروژه محور صنعت نفت و گاز

  • فایل ارائه دکتر جوادی

  • دکتر دهقان-حکمرانی در قراردادهای جدید نفتی IPC

  • فایل ارائه دکتر دهقان

  • دکتر پویا-Sustainable and Good Governance Practices in Projects

  • جمع بندی-جمع بندی سخنرانی آقایان مهندس جوادی دکتر دهقان و دکتر پویا

  کارگاه آموزشی

  مشاهده محتوابستنB
  • دکتر مسعود نیلی-کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

  • دکتر سرزعیم-اصلاحات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران

  • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  • مراسم تقدیر و تشکر

  • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  • دکتر سعید محمد-نقش نهادسازی در توسعه پایدار با تمرکز بر انجمن مدیریت پروژه ایران

  • دکتر فیروز رازنهان، دکتر سعید محمد -پرسش پاسخ و جمع بندی

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت اول

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت دوم

  • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور

  • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت اول

  • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت دوم

  • مهندس فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت

  • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  • وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت اول

  • وحید آزاد منش- تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت دوم

  • مهندس وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA

  • وحید هادی زاده مقدم-روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت اول

  • وحید هادی زاده مقدم- روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت دوم

  • مهندس وحید هادی زاده مقدم

  کارگاه آموزشی 2

  مشاهده محتوابستنC
  • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  • فرهاد هدایتی فرد-آنچه کسب و کارهای پروژه ایی باید از اکوسیستم استارت آپی بدانند. نرم افزارهای مدیریت کار(تسک بلو)

  • سید صابر سید علی-ترابر نت

  • مهندس پویان مسعودی فر مهفام لطفی کامران-مدل ارزیابی مدیریت پروژه های ساختمانی با رویکرد تلفیق مفا هیم استانداردهای مدیریت پروژه

  • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( به بخش خصوصی )ظرفیت های قانونی / ظرفیت های لازم در بخش خصوصی

  • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی

  • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش اول

  • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش دوم

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش اول

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش دوم

  • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش سوم

  توضیحات دوره


  -همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU 

  کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای  حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.  در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 8 و 9 بهمن­ ماه سال 1396 برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود است
  شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

  برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.     دانلود اپلیکیشن هم آموز
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کنفرانس مدیریت پروژه
  کنفرانس مدیریت