سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

امتیاز 4.4 ازمجموع 8 نفر
گروه آریانا

مدیریت پروژه

کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود.

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
100ساعت
290فراگیر

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی پروژه محور و توسعه پایدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر طهماسب مظاهری -ضرورت و راهکارهای اصالح نظام بانکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر محمد فاضلی -توسعه فیزیکالیستی بدون ملزومات نهادی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فاضلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مسعود خوانساری -توسعه پایدار بخش خصوصی: تاریخچه، چالشها و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس خوانساری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رضا فلسفی -توسعه حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه های زیرساخت دولتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فلسفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Contracting and Procurement Strategy - the Heart of Project Delivery-Dirk Hoftland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Dr.Dirk Hoftland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Early warning system for project monitoring and control-Prof. Mladen Radujkovic

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Prof. Mladen Radujkovic

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رکن الدین جوادی-حکمرانی خوب پروژه محور صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر جوادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دهقان-حکمرانی در قراردادهای جدید نفتی IPC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر دهقان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر پویا-Sustainable and Good Governance Practices in Projects

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی-جمع بندی سخنرانی آقایان مهندس جوادی دکتر دهقان و دکتر پویا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • دکتر مسعود نیلی-کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر سرزعیم-اصلاحات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراسم تقدیر و تشکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر سعید محمد-نقش نهادسازی در توسعه پایدار با تمرکز بر انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان، دکتر سعید محمد -پرسش پاسخ و جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید آزاد منش- تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید هادی زاده مقدم-روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید هادی زاده مقدم- روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید هادی زاده مقدم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهاد هدایتی فرد-آنچه کسب و کارهای پروژه ایی باید از اکوسیستم استارت آپی بدانند. نرم افزارهای مدیریت کار(تسک بلو)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سید صابر سید علی-ترابر نت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پویان مسعودی فر مهفام لطفی کامران-مدل ارزیابی مدیریت پروژه های ساختمانی با رویکرد تلفیق مفا هیم استانداردهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( به بخش خصوصی )ظرفیت های قانونی / ظرفیت های لازم در بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره

-همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU 

کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای  حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.  در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 8 و 9 بهمن­ ماه سال 1396 برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود است
شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.     دانلود اپلیکیشن هم آموز
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه

سخنرانی کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • برنامه کلی سالن های کنفرانس

  رایگان
  دانلود
 • دکتر صبحیه - حکمرانی پروژه محور و توسعه پایدار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر صبحیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر طهماسب مظاهری -ضرورت و راهکارهای اصالح نظام بانکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر مظاهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر محمد فاضلی -توسعه فیزیکالیستی بدون ملزومات نهادی آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فاضلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مسعود خوانساری -توسعه پایدار بخش خصوصی: تاریخچه، چالشها و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه مهندس خوانساری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر رضا فلسفی -توسعه حاکمیت خوب پورتفولیوی پروژه های زیرساخت دولتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر فلسفی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Contracting and Procurement Strategy - the Heart of Project Delivery-Dirk Hoftland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Dr.Dirk Hoftland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Early warning system for project monitoring and control-Prof. Mladen Radujkovic

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه Prof. Mladen Radujkovic

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رکن الدین جوادی-حکمرانی خوب پروژه محور صنعت نفت و گاز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر جوادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر دهقان-حکمرانی در قراردادهای جدید نفتی IPC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فایل ارائه دکتر دهقان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر پویا-Sustainable and Good Governance Practices in Projects

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی-جمع بندی سخنرانی آقایان مهندس جوادی دکتر دهقان و دکتر پویا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی

مشاهده محتوابستنB
 • دکتر مسعود نیلی-کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر سرزعیم-اصلاحات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر حسین راغفر-توسعه خوشه ایی راهکار توسعه اقتصادی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر احد نظری؛ دکتر محمدعلی کیایی؛ دکتر محمدرضا حافظی؛ دکتر محمدمهدی مرتهب؛ خانم پرتو کشکولی ؛ دکتر حمید زرگر پور-تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیلی بر نقش نهادهای مؤثر بر توسعه مدیریت پروژه در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر اقبال شاکری، دکتر حامد مظاهریان، دکتر احمد صادقی، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر محمد سالاری، مهندس پژمان پشمچی-حکمرانی در ساخت و ساز شهری پایدار با تمرکز بر زلزله خیزی کشور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مراسم تقدیر و تشکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان -رهبری فرهنگ و جو سازمانی اثربخش در سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر سعید محمد-نقش نهادسازی در توسعه پایدار با تمرکز بر انجمن مدیریت پروژه ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دکتر فیروز رازنهان، دکتر سعید محمد -پرسش پاسخ و جمع بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس علی واحدی دیز، مهندس روزبه کتب زاده-تحلیل کسب و کار، حلقه مفقوده سازمانهای پروژه محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت -قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرزین فردیس-مهارتهای نرم ضرورتی برای مدیریت پروژه های سخت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محمد احمد زاده-مدیریت چابک با رویکرد PMBOK 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید آزاد منش- تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید آزاد منش-تحلیل کسب و کار حرفه ایی PBA

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید هادی زاده مقدم-روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وحید هادی زاده مقدم- روش ها ابزارهای مدیریت پروژه از دیدگاه سرمایه گذاران-قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس وحید هادی زاده مقدم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کارگاه آموزشی 2

مشاهده محتوابستنC
 • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس محمود کریمی-آنچه کسب و کارهای پروژه ای باید از اکوسیستم استارتاپی بدانند.

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهاد هدایتی فرد-آنچه کسب و کارهای پروژه ایی باید از اکوسیستم استارت آپی بدانند. نرم افزارهای مدیریت کار(تسک بلو)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سید صابر سید علی-ترابر نت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس پویان مسعودی فر مهفام لطفی کامران-مدل ارزیابی مدیریت پروژه های ساختمانی با رویکرد تلفیق مفا هیم استانداردهای مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس ریحانه کاظمی-سازماندهی اختتام پروژه)توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 20 و 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس فرهاد نصراله پور-داشبورد و سامانه اطلاعاتی فاز اختتام فنی در پروژه فازهای 21 - 20 پارس جنوبی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( به بخش خصوصی )ظرفیت های قانونی / ظرفیت های لازم در بخش خصوصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مزدک عبایی-واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس حمزه لویی-نحوه محاسبه پاداش با رویکرد پروژه محوری و دستاوردهای آن در شرکت مپنا لکوموتیو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کامران فتاحی-مدیریت و سازماندهی تیم های چندملیتی در پروژه تهیه طرحهای توسعه میدانهای دارخوین، سپهر، جفیر و کیش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس رضا آتش فراز- روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017 - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهندس مهدی ولایتی- هنر شفاف اندیشیدن در پروژه - بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره


-همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU 

کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی وحرفه ای  حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.  در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 8 و 9 بهمن­ ماه سال 1396 برگزار شد، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند. این کنفرانس حاوی  20 سخنرانی کلیدی، 20 کارگاه آموزشی و چندین ارائه تجارب مدیریتی و مقالات پژوهشی بود است
شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند.

برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.     دانلود اپلیکیشن هم آموز
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
کنفرانس مدیریت پروژه
سیزدهمین کنفرانس