چهاردهمین کنفرانس مدیریت پروژه

گروه آریانا

مدیریت پروژه

امتیاز 3.8 ازمجموع 4 نفر
615,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

سالن 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • دکتر محمدحسین صبحیه- تعارضات نهادی؛ مهمترین چالش حکمرانی پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عباس آخوندی- حاکمیت قانون و تعارضات نهادی در مهندسی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مسعود نیلی- موانع نهادی عملکرد مطلوب اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر امیر ناظمی- تأثیر ICT بر ارتقاء شفافیت و مشارکت در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اصغر فخریه کاشان- الزامات ساختاری تأمین مالی در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی دینی ترکمانی- مدیریت ضعیف ساختاری پروژه های سرمایه گذاری: علت ها و پیامدها (رویکرد نهادی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی پویا- نهاد دیده بان توازن: طرح مبتکرانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محمدتقی بانکی- توسعه نهادی نظامات سرمایه گذاری کسب و کار پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر احمد توکلی، دکتر سیدجواد قانع فر، مهندس مهدی رحمتی، دکتر محمدحامد امام جمعه زاده، مهندس عزیز فرهنگی- الزامات نهادی بهره وری در نظام فنی و اجرایی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اقبال شاکری- علل ناکارآمدی روش های حل اختلاف در پروژه ها و راهکارهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس محمود کریمی- رقیبان آینده: شرکت هایی کوچک اما با رشد سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مقصود فراستخواه- تحلیل نهادی پروژه های مدرن در ایران معاصر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سعید محمد- نهادسازی در توسعه صنعت ساخت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر ایرج گلابتونچی- ضرورت و راهکارهای بهره مندی از ظرفیت مهندسی کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر کیومرث اشتریان- ارزیابی تئوریک مدیریت پروژه از منظر نهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر حامد مظاهریان، دکتر مجید فراهانی، مهندس عبدالرضا گلپایگانی، دکتر بهروز گتمیری، مهندس تورج نائیج پور- مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سهیل آل رسول- چالش های نهادی حرفه مهندسان مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس رضا ایکانی- اختلاف شرایط عمومی پیمان ایرانی با فیدیک FIDIC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مجتبی اسدی- تحلیلی بر تداوم کسب و کارها در صنعت پیمانکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقدیر و تشکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محمد فاضلی- الزامات نهادی توسعه پایدار صنعت آب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید امیر طالبیان- الزامات نهادی توسعه پایدار صنعت نفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی عملکرد همایش از نگاه شرکت کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس غلامرضا صفاکیش- هوش فرهنگی و نقش آن در درک افراد تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس وفا علی کمالیان- هدف محوری در سازمان های پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس وحید هادیزاده مقدم- مدیریت پروژه سازمانی (OPM) در ساختارهای کارفرمایی (مباحث کاربردی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید محمدرضا علوی پور- مدیریت مالی و حسابداری در سازمان های پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مرضیه شاهدایی- تجربیات زیسته یک مدیر زن در اجرای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس سعید مرجوی- تجربه حضور زنان در یک سازمان پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • DR. Yvonne Schoper- status of woman in project managment in germany

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس ریحانه کاظمی، مهندس غلامرضا صفاکیش- پانل تخصصی ارتقا نقش زنان در مدیریت پرژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
615,000تومان
خرید دوره
2جلسه
20ساعت و 21 دقیقه
237فراگیر

سالن 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • دکتر محمدحسین صبحیه- تعارضات نهادی؛ مهمترین چالش حکمرانی پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر عباس آخوندی- حاکمیت قانون و تعارضات نهادی در مهندسی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مسعود نیلی- موانع نهادی عملکرد مطلوب اقتصاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر امیر ناظمی- تأثیر ICT بر ارتقاء شفافیت و مشارکت در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اصغر فخریه کاشان- الزامات ساختاری تأمین مالی در مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی دینی ترکمانی- مدیریت ضعیف ساختاری پروژه های سرمایه گذاری: علت ها و پیامدها (رویکرد نهادی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی پویا- نهاد دیده بان توازن: طرح مبتکرانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محمدتقی بانکی- توسعه نهادی نظامات سرمایه گذاری کسب و کار پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر احمد توکلی، دکتر سیدجواد قانع فر، مهندس مهدی رحمتی، دکتر محمدحامد امام جمعه زاده، مهندس عزیز فرهنگی- الزامات نهادی بهره وری در نظام فنی و اجرایی کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر اقبال شاکری- علل ناکارآمدی روش های حل اختلاف در پروژه ها و راهکارهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس محمود کریمی- رقیبان آینده: شرکت هایی کوچک اما با رشد سریع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مقصود فراستخواه- تحلیل نهادی پروژه های مدرن در ایران معاصر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سعید محمد- نهادسازی در توسعه صنعت ساخت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر ایرج گلابتونچی- ضرورت و راهکارهای بهره مندی از ظرفیت مهندسی کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر کیومرث اشتریان- ارزیابی تئوریک مدیریت پروژه از منظر نهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر حامد مظاهریان، دکتر مجید فراهانی، مهندس عبدالرضا گلپایگانی، دکتر بهروز گتمیری، مهندس تورج نائیج پور- مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان کشور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سهیل آل رسول- چالش های نهادی حرفه مهندسان مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس رضا ایکانی- اختلاف شرایط عمومی پیمان ایرانی با فیدیک FIDIC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مجتبی اسدی- تحلیلی بر تداوم کسب و کارها در صنعت پیمانکاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقدیر و تشکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر محمد فاضلی- الزامات نهادی توسعه پایدار صنعت آب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید امیر طالبیان- الزامات نهادی توسعه پایدار صنعت نفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی عملکرد همایش از نگاه شرکت کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2

مشاهده محتوابستنB
 • مهندس غلامرضا صفاکیش- هوش فرهنگی و نقش آن در درک افراد تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس وفا علی کمالیان- هدف محوری در سازمان های پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس وحید هادیزاده مقدم- مدیریت پروژه سازمانی (OPM) در ساختارهای کارفرمایی (مباحث کاربردی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید محمدرضا علوی پور- مدیریت مالی و حسابداری در سازمان های پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس مرضیه شاهدایی- تجربیات زیسته یک مدیر زن در اجرای پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس سعید مرجوی- تجربه حضور زنان در یک سازمان پروژه محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • DR. Yvonne Schoper- status of woman in project managment in germany

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس ریحانه کاظمی، مهندس غلامرضا صفاکیش- پانل تخصصی ارتقا نقش زنان در مدیریت پرژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ها و دستاوردهای پروژه ها، سازمان های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که پنجم و ششم اسفند ۱۳۹۷، در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی گروه پژوهشی و صنعتی آریانا برگزار شد. ، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند برنامه‌های متنوعی شامل ۲ میزگرد تخصصی، ۱۶ سخنرانی، ۲۵ کارگاه و پانل تخصصی، ۹ ارائه تجربه شفاهی و همچنین ۱۶ ارائه مقاله شفاهی را به اجرا درآورد. علاوه بر این، طیف متنوعی از کسب‌وکارها، نهادهای صنفی و علمی و سازمان‌ها نیز در نمایشگاه جانبی کنفرانس حضور داشتند و به اطلاع‌رسانی پیرامون خدمات و اقدامات خود در زمینه مدیریت پروژه پرداختند. این اقبال سبب شد کنفرانس چهاردهم نیز همانند دوره‌های گذشته، به محلی برای گردهمایی خبرگان مدیریت پروژه مبدل شود و فعالان در این حوزه با شرکت در این برنامه دو روزه، شبکه حرفه‌ای خود را گسترش دهند و پتانسیل همکاری‌های مشترک خود را به نمایش بگذارند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند. برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 5. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 6. دوره آموزشی pmbok در عمل
 7. دوره آموزش نرم افزار primavera
 8. دوره آموزش نرم افزار msp
 9. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 10. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 11. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 12. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه
 13. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 14. دوره آموزشی اصول wbs
 15. دوره آموزشی استقرار مدیریت پروژه
 16. یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 17. دوازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 18. سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه


توضیحات

همراه با گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی PMI حاوی 16 PDU

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ها و دستاوردهای پروژه ها، سازمان های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که پنجم و ششم اسفند ۱۳۹۷، در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی گروه پژوهشی و صنعتی آریانا برگزار شد. ، علاوه بر حضور اساتید و مدیران برجسته داخلی، تعدادی از اساتید شاخص بین المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند برنامه‌های متنوعی شامل ۲ میزگرد تخصصی، ۱۶ سخنرانی، ۲۵ کارگاه و پانل تخصصی، ۹ ارائه تجربه شفاهی و همچنین ۱۶ ارائه مقاله شفاهی را به اجرا درآورد. علاوه بر این، طیف متنوعی از کسب‌وکارها، نهادهای صنفی و علمی و سازمان‌ها نیز در نمایشگاه جانبی کنفرانس حضور داشتند و به اطلاع‌رسانی پیرامون خدمات و اقدامات خود در زمینه مدیریت پروژه پرداختند. این اقبال سبب شد کنفرانس چهاردهم نیز همانند دوره‌های گذشته، به محلی برای گردهمایی خبرگان مدیریت پروژه مبدل شود و فعالان در این حوزه با شرکت در این برنامه دو روزه، شبکه حرفه‌ای خود را گسترش دهند و پتانسیل همکاری‌های مشترک خود را به نمایش بگذارند. شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر داخلی دریافت می نمایند و در صورت تمایل می توانند در ازای 50 دلار، گواهینامه بین المللی PMI حاوی 16 PDU نیز دریافت نمایند. برای دانلود فیلم ها می توانید از اپلیکیشن اندروید هم آموز استفاده کنید.دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

 1. دوره آموزشی اصول مدیریت پروژه
 2. دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
 3. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 4. دوره آموزشی استاندارد prince 2
 5. دوره آموزشی نسخه ی ششم pmbok 
 6. دوره آموزشی pmbok در عمل
 7. دوره آموزش نرم افزار primavera
 8. دوره آموزش نرم افزار msp
 9. دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه ها
 10. دوره آموزشی مدیریت تاخیرات در پروژه
 11. دوره آموزشی مدیریت بودجه در پروژه
 12. دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه
 13. دوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه
 14. دوره آموزشی اصول wbs
 15. دوره آموزشی استقرار مدیریت پروژه
 16. یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 17. دوازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه
 18. سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه